ޙަބަރު

[އެކަހެރި ހިޔަޅު] ގެ ޙަމަލާތައް ޞަލީބީން ތިބި ކޮންމެތާކަށް ރައްދުވަނީ

މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު، ޞަފަރުމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު، ވޯލްޑް ޓްރޭޑް ސެންޓަރު ބިމާ ހަމަކޮށްލެވުނު ސަރަޙައްދުގެ ކައިރީގައި ނިއުޔޯކްގެ މަގެއްގެ މަތީގައި، އެމެރިކާގައި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ހަނގުރާމަވެރިޔާ 29 ...

ޢަޤީދާ

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ ދަޢުވަތަކީ މިއީއެވެ.

¢وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ£ [ތިމަން އިލާހަށް އަޅުކަން ކުރަން މެނުވީ ތިމަން އިލާހު އިންސީންނާއި ޖިންނީން ނުހައްދަވަމުއެވެ.] ¢وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ...