Author
القاهر بالله

އިސްލާމީ ޚިލާފަތު ނައްތާލުމަށް އެމެރިކާސިފައިންނާއި ޖައިޝުލް ފަތުޙުން ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރެއްނެރެފި

ނޭޓޯ-ތުރުކީގެ ކޯލިޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް އައިސްތިބި ޖައިޝުލް ފަތުޙުގެ އެންމެ ބޮޑު އަދި މައިގަނޑު ގުރޫޕު، އަޙްރާރުއް ޝާމް އާއި ޖައިޝުލް ފަތުޙުގެ ތިންވަނަޔަށް އެންމެ ބޮޑު ފައިލަޤުއް ޝާމް އެމެރިކާ-ރަޝިޔާގެ ޑީލަށް ...

ޖައިޝުލް ފަތުޙުގެ މެންބަރުން އެމެރިކާ-ނޭޓޯ އާއިއެކު ޖަރާބުލުސް ހަނގުރާމާގައި ބައިވެރިވުން: [މުރުތައްދުވުމެއް]

ޖެއިޝުލް ފަތުޙުގެ އެއްމެބޮޑު ގުރޫޕު [އަޙްރާރުއް ޝާމް] އާއި ތިންވަނަޔަށް އެންމެ ބޮޑު [ފައިލަޤް އައްޝާމް] ކުއްލިގޮތަކަށް ބައްޝާރު ޖަހާފައިވާ ޙަލަބުގެ ޙިޞާރު ފުނޑާލުމުގެ ހަނގުރާމަ ދޫކޮށް، ޖަރާބުލަސް އަށް ދެހަފްތާއެއް ...

ޑިމޮކްރެސީ އާއި ޝުރާގެ ފަރަޤަކީ ކޮބާ؟ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ވަނުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟

ސުވާލު: ޑިމޮކްރެސީގެ މާނައަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އަދި ޑިމޮކްރެސީ އާއި ޝޫރާގެ ހުރި ތަފާތަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ވަނުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ޑިމޮކްރެސީ ބުނާގޮތުގައި (ޙުކުމްކުރުމާއި ކަނޑައެޅުމުގެ) ބާރުތައް ވަނީ ރައްޔިތުންގެ ...

ޢުޛުރުވެރިވެތިބެން އަހަރެމެންނަށް ވާޖިބުވާ މިންވަރަކީ ކޮބާ؟

ސުވާލު: ﷲ ޙަޟުރަތުގައި އަހަރެމެން ޢުޛުރުވެރިވުމަށް (އެއިލާހުގެ ޙުކުމުން ހުކުމް ނުކުރާ) މިތިބަ ވެރިންނާއިމެދު އަހަރެމެން ޢަމަލުކުރުން ވާޖިބުވާ މިންވަރަކީކޮބައިތޯއެވެ؟   އެމީހުންގެ ޠާޣޫތީ ޤާނޫނީ ކޯޓުތަކަށް ދިޔުން ހުއްޓާލާށެވެ. އަދި ...

ހަނގުރާމައިގެ ބިމެއްގައި ޙައްދު ޤާއިމްކުރުމުގެ ޙުކުމް

ސުވާލު: ހަނގުރާމައިގެ ބިމެއް (އަރްޟުލް ޙަރްބު) ގައި ޙައްދުތައް ޤާއިމް ކުރުން، މިއީ ނަބިއްޔާ ؛ އަރިހުން ރިވާވެފައިވާ ކަމެއްހެއްޔެވެ؟ މީގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟   ޖަވާބު: މިއަޚާ ސުވާލުމިކުރަނީ ހަނގުރާމައިގެ ...

އެއްގައުމެއްގެ ދެސިފައިންނެވެ. އެހެނަސް އެކަކު ޖަންނަތުގައެވެ.

އޮބާމާގެ “ތިހެން އަމާންކަން މަތީ ދެމިތިބިޔަ ނުދޭނަން” އިންޒާރަށްފަހު ޑިސެންބަރު 24 ވަނަ ދުވަހަކީ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށް، އައްރައްޤާއަށް ޞަލީބީންނާއި އައުވާނުން އާދަޔާ ޚިލާފަށް ވައިގެ ޙަމަލާތައް ...

އެމެރިކާގެ އަނިޔާ ރިޕޯޓުގައި ނުހިމެނޭ ވާހަކަތައް (18+)

އެމެރިކާއިން ވަނީ މުސްލިމުންނަށް ކޮށްފައިވާ އަނިޔާތަކާއި ބެހޭ ރިޕޯޓެއް މީގެ ދެދުވަހެއްކުރިން ޝާއިޢުކޮށްފައެވެ. މިރިޕޯޓު ޝާއިޢު ކުރެވުނީ އެތަކެތި ލީކުކޮށްލެވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެއްވެސް ހާލެއްގައި އެކަމަށް އެވެރިން އެދިގެނެއް ނޫނެވެ. އަދި ...

އެމެރިކާގެ ރޯކާފަރުންނާއެކު ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު އިދާރާތަކުން ބޭއްވި [ސިއްރު] ސައްލާ

ކާފަރުންނާއި، މުރުތައްދުންނާއި ދެކޮޅަށް ﷲ & ގެ ބަޠަލުން ކުރަމުންގެންދާ ހަނގުރާމައިގައި އެންމެ ބޮޑު ޠާޣޫތު އެމެރިކާ މިއަދު އެބައިމީހުންގެ ބަލި ޤަބޫލުކުރުމުގެ ހެއްކަކީ، މިއަދު އެބައިމީހުންގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި ޢަރަބި އަދި ...

ރަމަޟާން މަހުގައި ، މުޖާހިދުން ނާއި ، އިސްލާމީ އުއްމަތަށްވާ މެސެޖެއް

މިފޮތް – ޑިޖިޓަލް ފޮތެއް ނޫނީ އޯޑިއޯއެއްގެ ގޮތުގައި، ނޫނީ ޗާޕުކުރެވިފައިވާ ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި، ނުވަތަ މިފޮތުގެ ބަޔެއް ނޫނީ މިފޮތުން މަޢުލޫމާތެއް ނަގައި، އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ޝާއިޢުކޮށް ބޭނުން ކުރުމުގެ ...