Author
އަބޫ އުސާމާ

ދިވެހި އޯޑިއޯ ތަރުޖަމާ: އަބޫ ބަކްރު > ގެ ޙަޔާތްޕުޅު – އިމާމް އަންވަރު އަލްއަޥްލަޤީ \

އިމާމް އަންވަރު އަލްއަޥްލަޤީ \ އަކީ ޔަމަނު ދަރިފަސްކޮޅުގެ، އެމެރިކާގެ ނިއު މެކްސިކޯއަށް އުފަން ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެކެވެ. މުޖާހިދެކެވެ. ކެލިފޯނިއަރގެ މިސްކިތެއްގައި އިމާމެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުއްވިއެވެ. އަދި އޭގެފަހުން ވޮޝިންގޓަން ޑީސީ ...