Author
އަބޫ އުސާމާ

[ޙަމާސް] ޖަމާޢަތުގެ މުރުތައްދުކަން

ފަލަސްޠީނުގެ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާޢަތެއްކަމަށްވާ [ޙަމާސް] އަކީ އިޒްރޭލުގެ ޔަހޫދީންނާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރާކަމަށް ދަޢުވާކުރާ ޖަމާޢަތެކެވެ. އަދި މިޖަމާޢަތުގެ އެކި ލީޑަރުންނާއި ގޮފިތަކުން މިފަދަ ދަޢުވާތައް ކުރާތާ ވަރަށް ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. ...

ހަނގުރާމައިގައި ބަލިވުމަކީ ޢަޤީދާއާއި މަންހަޖުގައި މަގުފުރެދުމެއްވާކަމުގެ ދަލީލެއް ހެއްޔެވެ؟

ސުވާލު: ހަނގުރާމައިގައި ބަލިވުމަކީ ޢަޤީދާއާއި މަންހަޖުގައި މަގުފުރެދުމެއްވާކަމުގެ ދަލީލެއް ހެއްޔެވެ؟ ބައެއް މީހުން ދެކޭގޮތާއި ޚިލާފަށް، ދުނިޔަވީގޮތުން ވިޔަސް، ނުވަތަ ޢަސްކަރީގޮތުން ވިޔަސް، ހަނގުރާމައެއް ނުވަތަ ހަނގުރާމަތަކެއްގައި ބަލިވުމަކީ ތަބަޢަވާ މަންހަޖުގައި، ...

ސޫމާލިޔާގެ އައްޝަބާބުގެ މުޖާހިދަކަށް ފެނުނު ރީތި ހުވަފެން

މި ހުވަފެން ފެނިފައިވަނީ ސޫމާލިޔާގެ އައްޝަބާބުގައި ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދިޔަ އެމެރިކާގެ މުހާޖިރަކަށެވެ. މުޖާހިދުންގެތެރޭ އެ އެޚާ މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ޓުވިޓަރ އެކައުންޓުގައި ބޭނުން ކުރާ [މުޖާހިދު މިސްކީ] ގެ ނަމުންނެވެ. ———————————————- އަހަންނަށް ...

ގިޞާޞްގެ ގޮތުގައި އަލިފާނުން މީހުން އެންދުމުގެ ޙުކުމް

އިސްލަމީ ދަޥްލަތުން ބައެއްފަހަރު އެމެރިކާގެ ޞަލީބީ ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްވާ ގައުމުތަކުގެ ސިފައިން ޢަޞީރުންގެ ގޮތުގައި އަތުލައިގަނެއެވެ. އަދި ޚިލާފަތުގެ އެކި ސަރަހައްދުގެ މުސްލިމު ޢާންމުންގެ ބޮލަށް ބޮންއަޅައި ހެދުމުގެ ސަބަބުން އެޢަޞީރުންގެ ...