ތާރީޚް

އޭގެ ގޮފިތައް އުޑާ ހަމައަށް ފޯރައެވެ…

އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތުﷲ ވަބަރަކާތުހް… ތިބާ އެންމެ ފުރިހަމަ އީމާންކަމާއި އެންމެ ފުރިހަމަ ސިއްޙަތުގައި ވާ ޙާލު މި މެސެޖް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ކުރަމެވެ. ”….ދުނިޔެމަތީގައި އިބްން ތައިމިއްޔާ ...

އަބޫ މުހައްނަދުއް ސުވައިދާވީ \ އަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟

އަބޫ މުހައްނަދު އައްސުވައިދާވީ (أبي مهند السويداوي) އެހެންނަމަކުން ނަމަ، ޙާޖީ ދާޥޫދު ނުވަތަ ޢަބްދުއްސަލާމަކީ، އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ތަނބުތަކުގެ ތެރެއިން ތަނބެއް އަދި ލީޑަރެކެވެ. އަދި އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ މުހިއްމު ...

އަހަރެންނަށް އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރު ތިޔަގެނެސްދެނީ މުސްލިމެއްގެ މަރުގެ ޚަބަރުން ހެއްޔެވެ!

ޝައިޚުލް އިސްލާމް އަޙްމަދު ބުނު ޢަބްދުލްޙަލީމް ބުނު ތައިމިއްޔާ \ ގެ އިސް ދަރިވަރު، އިމާމް އިބްނުލް ޤައްޔިމް \ ވިދާޅުވިއެވެ. އިބްނު ތައިމިއްޔާގެ ޒަމާނުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން އިބްނު ތައިމިއްޔާ ...

ޝެއިޚުލް މުޖާހިދީން ޢަބްދު ﷲ ޔޫސުފް ޢައްޒާމް (\)

ޙަޔާތުގެ ކުރީކޮޅު: ޢަބްދު ﷲ ޔޫސުފް ޢައްޒާމް (\) އުފަންވެވަޑައިގެންފައިވަނީ، އުތުރު ފަލަޞްޠީނުގެ ޖެނީން އަވަށުގައި ހުންނަ ސެލާތް އަލްހަރީޘިއާ ނަމަކަށް ކިޔުނު އަވަށެއްގައި މީލާދީން 1941 ގައެވެ. ބައްޕަގެ ނަމަކީ ...