ދިވެހިން

]ދަޥްލަތުލް އިސްލާމް ޤާއިމްކުރީ] – ދިވެހި ނަޝީދު (މަދަޙަ)

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ދިވެހި މަދަޙަ ނަޝީދު [ދަޥްލަތުލް އިސްލާމި ބާޤިޔާ] ނުކުމެއްޖެއެވެ. އިނގިރޭސި ސަބްޓައިޓްލްސް އާއިއެކު “ޙައްޤު” މީޑިއާއިން ނެރެފައިވާ ވީޑިއޯ މި މަދަހައިގެ ދިގުމިނަކީ 3 ...

ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމަށްފަހު ތައުބާވެ ތަޥްޙީދުގެ މަގަށް ރުޖޫޢަވި ދިވެހި ދަރިއަކު ޚިލާފަތުގެ ބިމުގައި ޝަހީދުވެއްޖެ

ދިވެެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ކުފުރު މުޖުތަމަޢުގެ ތަރުބިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހައްދުފަހަނައަޅައި ގޮސް ޙައްޤު މަގުން އެއްކިބާވެފައިވަނިކޮށް، ﷲގެ ރަޙްމަތުން ޙައްޤުގެ އަލިކަން ފޯރި އަޙްމަދު މުންސިއު (މޮޗޯ) ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުގައި، އެންމެ ދަރުމަލިބެނިވި ...

އަނބިދަރިން ރާއްޖޭގައި ބޭތިއްބުމަށްފަހު އިސްލާމީ ދައުލަތަށް ހިޖުރަކުރެވިދާނެތޯ؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: ދެންފަހެ، މިރާއްޖޭގައި ތަންފީޒުކުރަނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ނޫންކަމާއި އަދި މިތަނުގައި ހިނގަނީ ...

މަޤްބޫލް ޤުރްއާން އުސްތާޒް އަލްފާޟިލް ޒަމީރު ފާރޫޤު އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބިމަށް ހިޖުރަ ކުރައްވައިފި

ކީރިތި ޤުރުއާން އުގަންނައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ އަލްފާޟިލް ޒަމީރު ފާރޫޤު، ޑިމޮކްރެސީގެ ކުފުރުގެ ނިޒާމުން މުޑުދާރު ކުރެވިފައިވާ މިބިން ދޫކޮށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަތިވެރި ހިޔާވަހިކަންވާ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބިމަށް ...

އިސްލާމީ ޚިލާފަތާއި ދެކޮޅުކަން އިޢުލާނުކުރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް ފެނަށްޖެހި ރައްޔިތުން ހާންތިވެފައި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތު ފާޅުވެ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުން ޙުކުމްތައް ކުރެވެމުންދާ މަންޒަރު ބަލަން ހިތްދަތިވެ، އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ކާފަރުންނާއިއެކު އެއްޞަފެއްގައި ތިބިކަން އިޢުލާނުކުރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކުރާރަށް [މާލެ] އިން ފެނުގެ ޚިދުމަތް ކެނޑި ...

ކައިވެންޏަށް އަހަރެއްވެސް ނުވާ ދެމަފިރިންގެ ދިރިއުޅުން އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރީއެވެ.

ޏ. ފުވަމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ ދެމަފިރިން ކަމުގައިވާ އަޙްމަދު މުންސިއުއާ މަރިޔަމް ސުމާ އެދެމަފިރިންގެ ދިރިއުޅުން ދައުލަތުލް އިސްލާމަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. އެދެމަފިރިންގެ ދިރިއުޅުން ދައުލަތުލް އިސްލާމަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިޖުރަކޮށްފައިވަނީ ދާދި ...