ސިޔާދަތު

މުސްލިމުންގެ ޚަލީފާ އަބޫބަކްރު އަލްބަޣްދާދީ | އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ދެއްވި ޚިޠާބުގެ ޚުލާޞާ

¢انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا£ (ލުއިކަމާއެކުގައްޔާއި، ބުރަކަމާއެކުގައި، ތިޔަބައިމީހުން (ހަނގުރާމައަށް) ނުކުންނާށެވެ!) ގެ ނަމުގައި މުސްލިމުންގެ ޚަލީފާ އަބޫބަކްރު އަލްބަޣްދާދީ | ޚިޠާބެއް ދެއްވައިފިއެވެ. އަލްފުރްޤާން މީޑިއާއިން ނެރުއްވި މި އޯޑިއޯ ޚިޠާބު އަމާޒުކުރައްވާފައިވަނީ ...

ޔަމަންގެ ރައްޔިތުންވެސް ބޭނުންވަނީ އިސްލާމް ޚިލާފަތުގެ ހިޔާވަހިކަން!

ޔަމަންގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން މިހާރު އެބިމަށް ވެރިވަމުންދާ ހޫޘީންގެއަނިޔާވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ތެދުވެ އަޑު އުުުފުލަން ފަށައިފިއެވެ. ހޫޘީންނަކީ ޢިރާނުގެ ރާފިޟީ ސަރުކާރުން ހަތިޔާރުދީގެން ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ރާފިޟީ ޝިޔަޢީންނަށް ތަބަޢުވާ ...

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން އައު ވިލާޔަތެއް އިޢުލާނު ކުރައްވައިފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ފަރާތުން އައު ވިލާޔަތެއް އިޢުލާނު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިދިޔަ ބުދަދުވަހު އިޢުލާނުކުރި ވިލާޔަތަށް ކިޔަނީ [ވިލާޔަތުލް ޖަޒީރާ] އެވެ. ދަޥްލަތުގެ ފަރާތުން ނެރުއްވި ބަޔާނުގައިވާ ފަދައިން މި ވިލާޔަތުގެ ތެރޭގައި ...

މުސްލިމުން ދިރިތިއްބާ އަންދަމުންގެންދާ ޕައިލަޓަކު މަރައިފި މީހަކަށް 100 ރަނުގެ ދީނާރު ހަދިޔާކުރަނީ

މީޑިއާތަކުގެ ބޮޑު ސުރުޚީއަށް އަރައިގެން އުޅޭ އުރުދުންގެ ޕައިލަޓުންގެ ތެރެއިން، އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން މުސްލިމުންގެ ހަށިތައް ދިރިތިއްބާ އެންދުމަށްޓަކައި ޖެޓުން ބޮން އަޅަމުން ދަނިކޮށް އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން ޖެޓުވައްޓާލައި ހައްޔަރުކުރި މުޢާޒުގެ ...

ޕާޓޭންނަށްވެސް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ރަޙްމަތް

އިސްލާމީ ދައުލަތުގައި އެންމެހާކަމެއްވެސް ހިނގަމުންދަނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަތީގައިކަމަށް ވާއިރު، ޕާޓޭންނަށްވެސް މިޝަރީޢަތުގެ ދަށުގައި ޠާޣޫތުންގެ ނާކާމިޔާބުވެފައިވާ އަނިޔާވެރި ޖަލު ސިސްޓަމް ނޫން ޙައްލުތަކެއްވެއެވެ. އެއީ ހެޔޮ ކަމަށް އެންމެހާ ފަރުދުން ...

ޝަހީދުންގެ ޝަހަރު ފައްލޫޖާގެ ޗާލު މަންޒަރުތައް ޚިލާފަތުގެ މީޑިޔާއިން ޝާއިޢުކޮށްފި

ފައްލޫޖާއަކީ ސުންނީ ޝަހީދުންގެ މަރުކަޒެެވެ. އެމެރިކާއިން ނަޕާމް ކެމިކަލް އަޅައި ޤަތުލުޢާމް އެއް ހިންގި މިޝަހަރަކީ މުޅި އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިންދެވެ. އެތަނުގެ މުހިއްމު ޗާލު ބިނާތަކުގެ މަންޒަރުތައް އިސްލާމީ ދައުލަތުގެ ...

ޖާސޫސީ ލޯތަކުން ބަލަބަލައި ތިއްބާ، އަބޫ ރުމައިސާގެ މުޅި އާއިލާ ޚިލާފަތަށް

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އިސްލާމީ ދަޢުވަތު ފާޅުގައި ދެމުން ދިޔަ އަލްއަޙް އަބޫ ރުމައިސާއަކީ، ޓެރަރިޒަމްގެ ތުޙުމަތުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުން ހައްޔަރުކުރި އަޚެކެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް އެކަން ޘާބިތު ނުކުރެވުމުން، ކަފާލަތުގެ ދަށުން އޭނާ ދޫކޮށްލިތާ ...

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ މާލީ ތަނަވަސްކަމާއިމެދު ކާފަރުން ހައިރާންކަމުގައި

ޢިރާޤްއާއި ސޫރިޔާގައި ޤާއިމްކުރެވިފައި އިސްލާމީ ޚިލާފަތަކީ، ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި [ޓެރަރިސްޓު] ބައިގަނޑުކަމަށާއި، 2 ބިލިއަނެއްހާ އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ޖިހާދީ ވިއުގައެއްކަމަށް ކާފަރުންގެ ޚަބަރުތަކުން ބުނެއެވެ. މާޓިން ޗުލޮވް ބުނާގޮތުންނަމަ، އިސްލާމީ ...

ގަދަފަދަ މަމާލިކުންގެ ލަޝްކަރެއް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަށުގައި ބޮޑުވަނީ

މަމާލިކުންނަކީ ތުރުކުމާނީ ދަރިފަސްކޮޅުގެ ހަނގުރާމައިގެ ސިންގާތަކެވެ. ޞަލާޙުއްދީން އައްޔޫބީގެ ޒަމާނުއްސުރެ މިއީ އިސްލާމީ ލަޝްކަރުގެ އެންމެ އިސް ހަނގުރާމަވެރިންނެވެ. އަދި ޢައިން ޖާލޫތާއި އެކު ޤުދުސްގެ ހިމާޔަތްތެރިންނެވެ. އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ ...