ދިރާސާ

ބަލިކަށި ދުނިޔެއަކާއި ގިނަގުނަ ފުރުސަތުތަކެއް

ޚިލާފަތެއް ޤާއިމްކޮށް ﷲ ގެ ޝަރީޢަތް މިބިންމަތީގައި ފަތުރާ، އިސްލާމީ ދަޥްލަތަށް ލިބެމުންދިޔަ ބޮޑެތި ނަޞްރުތައްވީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ހައިރާންކަމެއް ގެނުވި ކަމަކަށެވެ. އަދި ހަމަމިޔާއެކު އެމީހުންނަށް ލިބުން ހައިރާން ...

ޒަވާހިރީ – މަކަރުވެރިކަމާއި ދޮގުހެދުމުގެ [ޖިހާދެއްގައި]

މީގެ ކުރިން މީހަކު (ޒަވާހިރީ) ބުނެފައިވާހާއި އެއްޗެކާއި ޚުދު އޭނާ ފުށުއަރާނީ ކިހިނަކުންކަން ތިބާ ދުވަހަކުވެސް ހިތަށް އެރިހެއްޔެވެ؟ އަދި ސަފުތަށް ބައިބައިކޮށް ދަޥްލަތަށް ޖަވްލާނީ ހަރާންކޯރުވީ ކިހިނަކުންކަން ތިބާ ދުވަހަކުވެސް ...

“ރަންދީނަރު އެނބުރި އައުން” – ދުނިޔެއަށް ބޮޑު އިންޤިލާބެއް އައުމުގެ ސިގްނަލެއް

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތް ވުޖޫދަށް އައުމާއެކު މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ ޠާޣޫތުތަކާއި ޠާޣޫތީ ނިޡާމުތަކާއި ޠާޣޫތުތަކަށް އަޅުކަންކުރާ ހުރިހާ ކާފަރުންނާއި އެމީހުންގެ ކުފުރުގެ މިއްލަތުގެ ވަކިތަކުން އިންސާނިއްޔަތު ސަލާމަތްކޮށް ﷲ` ގެ އެއްކައުވަންތަކަމުގެ ...

އުސާމާވީ ޝަހީދު! އޭ މީޑިއާތަކާ… ކަލޭމެންނަށް ހަލާކުހުރި! މަރުވެ ކުނިވީ ހަމަ ކަލޭމެން!

الحمد لله ربِّ العالمين، الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلِّه ولو كره المشرِّكون. والصلاة والسلام على نبيِّنا محمد وعلى ...

އަބޫ ޣުރައިބު ޖަލުގެ ޞަފްޙާތަކުން ޞަފްޙާއެއް

އިސްލާމީ ޚިލާފަތު ރުޖޫޢަވުމުން، ހުޅަނގުގެ ކާފަރުންނާއި، މެދުއިރުމައްޗާއި އަދި އެނޫނަސް ނަމުން މުސްލިމު ސަރުކާރުތަކުގެ ލޭބަލް ޖަހައިގެން ތިބި ޠާޣޫތީ ދަޥްލަތްތަކުން، ޚިލާފަތުގެ ލޯބި މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކުގައި އާލާވެ އެކަމަށް އެދިދާނެކަމުގެ ...

ނޫސްވެރިކަމުގެ މުޑުދާރު ގަލަން

މިކަމަށް މިވެރިން ކިޔާ އުޅެނީ ‘މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން’ މިފަދައިންނެވެ. އެހެނަސް އެއަށް ވުރެ މިކަމަށް ކިޔުން މާ އައުލާކަން ބޮޑު ނަމަކީ ‘ނޫސްވެރިކަމުގެ މުޑުދާރު ގަލަން’، މިފަދައިންނެވެ. ސަބަބުތައް ގިނައެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ ...

ޢިލްމީ ދިރާސާ: އިޖްތިހާދުކުރުމުގައި ކަންކަމުގެ ޚާއްޞަ އަހުލުވެރިންގެ އެހީ ލިބިގަތުމުގެ މަޝްރޫޢިއްޔަތު-1

بسم الله الرحمن الرحيم މުޤައްދިމާ إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا ...

އެމެރިކާގެ ރޯކާފަރުންނާއެކު ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު އިދާރާތަކުން ބޭއްވި [ސިއްރު] ސައްލާ

ކާފަރުންނާއި، މުރުތައްދުންނާއި ދެކޮޅަށް ﷲ & ގެ ބަޠަލުން ކުރަމުންގެންދާ ހަނގުރާމައިގައި އެންމެ ބޮޑު ޠާޣޫތު އެމެރިކާ މިއަދު އެބައިމީހުންގެ ބަލި ޤަބޫލުކުރުމުގެ ހެއްކަކީ، މިއަދު އެބައިމީހުންގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި ޢަރަބި އަދި ...

ތުއްތުކުދިންނަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ނަޒަރިއްޔާތު

(ނޯޓް: މިލިޔުމުގައިވާ މިރައުޔަކީ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ވެކްސިން ދިނުމައި ގުޅޭ ގޮތުން ދެކޭ ރަސްމީ ރައުޔެއް ނޫނެވެ. އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބާރުގައިވާ އެކިބިންތަކުގައިވާ ކުޑަކުދިންނަށް ވެކްސިންދިނުމުގެ އެތަކެއް ކެމްޕޭނެއް ހިންގާފައިވާކަން މިތަނުގައި ...