އުޚްތުން

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ދިރާސީ އަހަރު ނިމި އިމްތިޙާންތައް ފެށިއްޖެ

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގައި، ތަޢުލީމީ އަހަރުނިމި މަދަރުސާތަކުގައި އަހަރުގެ ފަހު އިމްތިޙާންތައް ބާއްވައިފިއެވެ. އެކިއެކި ވިލާޔަތްތަކުގެ ޚަބަރުތައްނެރޭ އޮފީސްތަކުން ވަނީ އެސަރަހައްދުތަކުގެ އެކި މަދަރުސާތަކުގައި އިމްތިޙާނަށް ތައްޔާރުވާތަނާއި، ދަރިވަރުން އިމްތިޙާން ހަދަމުންގެންދާ މަންޒަރު ...

ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށްޓަކައިވާ ރަނުގެ އަސާސްތައް

ދަރިފުޅުގެ ތަޢުލީމުގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ، ތަރުބިއްޔަތު އަދި ރިވެތި އަޚްލާޤް އަށަގެންނެވުން.. ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ ފައިދާ ކުރަނިވި އުޞޫލެއް ގެންގުޅުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ފައިދާ ކުރަނިވި ކަމެކެވެ. އެހެނީ، ...

އަނބިދަރިން ރާއްޖޭގައި ބޭތިއްބުމަށްފަހު އިސްލާމީ ދައުލަތަށް ހިޖުރަކުރެވިދާނެތޯ؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: ދެންފަހެ، މިރާއްޖޭގައި ތަންފީޒުކުރަނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ނޫންކަމާއި އަދި މިތަނުގައި ހިނގަނީ ...

އުޚުތާއެވެ! ތިބާގެ އިސް އުފުލާލާށެވެ. އަދި ސާބިތުކަންމަތީ ދެމިހުންނާށެވެ!

އުޚުތާއެވެ! ތިބާގެ އިސް އުފުލާލާށެވެ. އަދި ސާބިތުކަންމަތީ ދެމިހުންނާށެވެ! ތިބާއާއި ބެހޭގޮތުން ލިޔުމަށް އަހަރެން ބިރުގަތެވެ. ޙަޤީޤަތަށް ބުނާނަމަ، ތިބާއަށް އަޅާ ނުލެވި ދޫކޮށްލެވުނީތީ އެކަމާ ލަދުވެތިވަމެވެ. ބިރަށް ބަދަލުވި ލަދުވެތިކަމެވެ. ...

އިސްލާމީ ދައުލަތާއިމެދު (ޙާއްޞަކޮށް އުޚްތުން) އާންމުކޮށް ކުރާ ދިހަސުވާލުގެ ޖަވާބު ދައުލަތުގެ ރަށްވެއްސެއްގެ ޤަލަމުން

1-      ދައުލަތުގެ ހޮސްޕިޓަލާއި ޞިއްޙީ ފަރުވާގެ ނިޒާމު -މިތަނުގައި ހޮސްޕިޓަލުތަކާއި ކްލިނިކްތަށް އެބަހުއްޓެވެ. ތިއީ، އުޚްތެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ކަންބޮޑު ނުވާށެވެ. އެންޓި-ނޭޓަލް ޗެކްއަޕްތަށް މަހުންމަހަށް ޤަވާއިދުން ހެދޭނެ ނިޒާމްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ...