މަންޒަރުތައް

ފޮޓޯ އަލްބަމް: ވިލާޔަތުލް ޚައިރުގެ ބިމުގެ ދިރުން

ވިލާޔަތުލް ޚައިރުގެ ޚަބަރުތައް ނެރޭ އޮފީހުން، އެވިލާޔަތުގެ ބިމުގެ ދިރުން ދައްކައިލައިފިއެވެ. އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބިމުގައި ނަޢަމްސޫތްޕާއި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ދޫނިސޫފާސޫފިވެސް ގެންގުޅެއެވެ. އެގޮތުން ބަކަރިއާއި، ގެރި، އަދި ޖަމަލުގެ އިތުރުން ...

ފޮޓޯ އަލްބަމް: މޫޞަލްގެ ޗާލު މަންޒަރުތައް

މޫޞަލް (موصل) އަކީ ބަޣްދާދުގެ އުތުރުން 400 ކިލޯމީޓަރެއްހާ ދުރުމިނުގައި އޮންނަ ޢިރާޤުގެ އިރުމަތީ ރަށެކެވެ. މި ރަށް އޮންނަނީ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތު ނައިނަވާގައެވެ. އަދި ތިޤްރިސް (دجلة) ކޯރުގެ ...