ތަޒްކިޔާ

ފާފަތައް ފޮހެވިގެން ދިއުމާއި ގުޅޭގޮތުން

މިމައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ދެ ވިސްނުމެއް ވެއެވެ: ޢިލްމުވެރިންގެ އެއްބައި ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި، ބޮޑެތި ފާފަ ދޫކޮށްލުމަކީ، ވާޖިބު އަޅުކަންތަކުގެ ސަބަބުން ކުދި ފާފަތައް ފޮހެވިގެން ދިއުމުގެ ޝަރުތެއް ކަމުގައެވެ. އެހެންކަމުން، ...

އަހަރެމެން ފަދަ ފާފަކުރެވޭ އަޅުތަކުންނަށްވާ ފުރިހަމަ ހަނދުމަކޮށްދިނުމެއް…

ޢަބްދު ﷲ އިބްނު ޢައްބާސް > ވިދާޅުވިއެވެ. [އޭ ފާފަކުރާ މީހާއެވެ!، އެ ފާފައިގެ ނަތީޖާއިން ސަލާމަތްވެގެންވާ ކަން ނުދެކޭށެވެ. ތިބާ ކުރި ފާފައަށް ވުރެ ފާފައާއި ވިދިގެން ނިކުތް ނަތީޖާ ...

ތޭރިތަކުގެ ފުރަގަހުން އެންމެހައި މުޖާހިދުންނަށްވާ ނަޞޭޙަތެއް

ތޭރިތަކުގެ ފުރަގަހުން އެންމެހައި މުޖާހިދުންނަށްވާ ނަޞޭޙަތެއް  ނާޞިރު އިބުނު ޙަމަދު އަލް ފަހްދު ގެ ފަރާތުން މުޖާހިދުންނަށް- ﷲ ތިޔަބައި މީހުންނަށް ނަޞްރު ދެއްވާށިއެވެ.  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...