ނަމާދުވަގުތު ޖެހުމުން ބާޒާރުތައް ހުސްވެ އެންމެން ނަމާދަށް

ވިލާޔަތުލް ބަރްކާގެ ޙިސްބާ ފަހުލަވާނުން
ވިލާޔަތުލް ބަރްކާގެ ޙިސްބާ ފަހުލަވާނުން

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުގައި ނަމާދުވަގުތު ޖެހުމުން ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓާލައި، ކުދިބޮޑު އެންމެން މިސްކިތައް ދާ މަންޒަރު ވިލާޔަތުލް ބަރްކާ މީޑިއާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ހެޔޮކަމަށް އަމުރުކޮށް ނުބައިކަންކަން ނަހީކުރުން 24 ގަޑިއިރު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި، [އަލް-ޙިސްބާ] އޭ ކިޔުނު ޔުނިޓެއް އުފައްދަވާފައިވެއެވެ. އެ ޔުނިޓުގެ ފަހުލަވާނުން ރަށުތެރޭގައި ހިނގާ ގޯސްކަންކަން ހުއްޓުވުމާއި، ނަޞޭޙަތްތެރިވުން ކަހަލަ ޝަރުޢީ މުހިއްމު ވާޖިބު އަދާކޮށްދެއެވެ. [އަލް-ޙިސްބާ] ގެ ޔުނިޓުން ރަށުތެރޭގައި ފޯރިމަރަމުންދަނީ ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ އުޅަނދުތަކުގައްޔާއި އަދި ފައިމަގުގައެވެ.

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ އަލްބަރްކާ މީޑިއާއިން ޝާއިޢުކުރި ޞޫރަތަކުގައި، ނަމާދަށް ގޮވުމުގެ ކުރިން ބާޒާރުމަތި ހަލަބޮލިކަން ފެނިގެން ދެއެވެ. ވިޔަފާރިއައިގެން މީހުން މަޝްޣޫލްވެ އުޅޭ މަންޒަރު ފެނިގެންދެއެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ނަމާދަށް ގޮވާލުމުން، ބާޒާރުތައް ހުސްވެ، އެބަޔަކު އެބައެއްގެ މުދާތައް ދޫކޮށް މިސްކިތައް ވަންނަ މަންޒަރު ފެނިގެން ދެއެވެ. އަދި ހަމަ އޭގެފަހުން، ނަމާދުކޮށް އަވަދިވުމަށްފަހު، އަލުން އެނބުރި ވިޔަފާރިތަކަށް ރުޖޫޢަވާ މަންޒަރުވެސް ދައްކުވައިދެއެވެ.

މިއީ ހޮލީވުޑް ނުވަތަ ބޮލީވުޑުން ކުޅުވި ފިލްމެއްގެ މަންޒަރުތަކެއް ނޫނެވެ. ޙަޤީޤަތުއިވެސް ކަން ހިނގަމުންއަންނަ ގޮތެވެ. އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ހިޔަލުގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ރައްޔިތުންނަކީ އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢެއްގައި ދިރިއުޅެން ފަށާފައިވާ ބައެކެވެ. ނަބަވީ މަންހަޖުގެ މަތީގައި ދިރިއުޅުން އާރާސްތުކުރަން ފަށައިފައިވާ ޖީލެކެވެ. މީގެ ކުރިން ނަބިއްޔާ ؛ ޒަމާނުގައި މުސްލިމުން އުޅުނު ދިރިއުޅުމަށް ރުޖޫޢަވުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ބައެކެވެ. އެތަނަށް ހިޖުރަނުކޮށް ތިބި ބަޔަކު މަޙްރޫމްވެފައިވަނީ ކޮންފަދަ ބޮޑު ނިޢުމަތްތަކަކުންތޯއެވެ؟

« 1 of 2 »

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....

ޙިޔާލު

  1. އިސްލާމީ ދައުލަތުގެ ވެރިންނާއި ޢިލްމުވެރިންފަދައިން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ވެރިންނާއި ޢިލްމުވެރިންވެސް ރަށްޔިތުންނަށް ވިސްނައިދިނުމާއެކު ޙަރާމް ވިޔަފާރިތައް މި ސައްތައިންސައްތަ މުސްލިމް ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުހެލާނެ ދުވަހަކަށް އުންމީދު ކުރަމެވެ.