ޝައިޚް ޢަދުނާނީގެ މުބާހަލާއަށްފަހު…

ޝައްކެއްނެތެވެ! ޝެއިޚް ޢަދުނާނީގެ ދުޢާ މަދު ދުވަސް ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ﷲ އިޖާބަކޮށްދެއްވިއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ކޮންމެ އިންސާނަކާއިވެސް ބައްދަލުކުރާނޭ މަރު އައިސް ޖެހުމުން ޝެއިޚް މި ދުނިޔެއާއި ވަކިވެއްޖެއެވެ. ކާފަރުންގެ ހިތްތަކަށް ބިރުވެރިކަން ވެއްދުމަށްފަހުއެވެ. ކޮންމެ މުނާފިޤަކާއި މުރުތައްދެއްގެ ކަރުގައި ހިތިރަހަ ލެއްމަށްފަހުއެވެ. އެމީހުންގެ މޭތަކުގައި އަބަދު ހެރިހެރި ހުންނަ ހަންޖަރެއް ފަދައިން ވުމަށްފަހު އެވެ. އަދި ޝައިޚް ނިމިގެން ދިޔަައީ ޝަރަފުވެރި މަރަކުންނެވެ. އެއްވެސް ހާލެއްގައި ޢުރުދުންގައި ޠާޣޫތުންގެ އުނގުތެރޭަގައި އިންނަވަނިކޮށެއް ނޫނެވެ. ނުވަތަ ލަންޑަންގެ ލަަގުޒަރީ ހޮޓަލެއްގައި ޓުވިޓާ ފުރޮޏްޓުގައި ރިބާތު ކުރައްވަނިކޮށެއް ވެސް ނޫނެވެ. ނުވަތަ މުސްލިމުންގެ ޖަމާޢަތް ބައިބައި ކުރުމަށް ހޮހޮޅައެއްގައި އިންނަވައި މެސެޖުތައް ނެރުއްވަނިކޮށެއްވެސް ނޫނެވެ. އެހެނަސް މުސްލުލިމުންގެ ހިމާޔަތުގައި ކުރެވެމުންދާ ޖިހާދުގެ ކަންތައްތައް ސާވޭ ކުރެއްވުމައި މައިދާނުގައި އުޅުއްވަނިކޮށެވެ. ޝަހީދެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޝެއިޚް އެދިލެއްވި ފަދައިންނެވެ. ފަހުން އަންނާނޭ ބަޔަކަށް މިސާލު ދައްކަމުންނެވެ. އެއީ ޝައިޚު ވިދާޅުވެފައިވާ ފަދައިންނެވެ:

“އޭ ޞަލީބީންނެވެ! ކަލޭމެންނަކީ އެދެގޮތުންވެސް ހަމަ ފެއިލްވެ ބަލިވެފައިވާ ބައެކެވެ. އަހަރެމެންގެތެރެއިން މަރުވާކޮންމެ މީހަކު މަރުވަނީ އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން މަރުވެފައިވާމީހުންނަށް ދިރުން ދެމުންކަން މިއީ ކަލޭމެން އެކަމަކަށް ޖާހިލުވެފައިވާ ޙަޤީޤަތެކެވެ. ފަހެ އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން މަރުވާކޮންމެ މީހަކު މަރުވަނީ މުސްލިމުން ނިދާފައިވާ ނިދިން ހޭލައްވާނެ ވާހަކައެއް، އިބްރަތްތަކެއް ދޫކޮށްފައެވެ.
އަދި އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން އެންމެ ބަލިކަށި މީހާ، ހަނގުރާމައިގެ އެއްވެސް ތަޖުރިބާއެއްނެތް މީހާ އަދި މައިދާނުގައި އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްނުދެވޭނޭ ކަމަށް ދެކޭ މީހާ، އޭނާގެ ހަމައެކަނި މަޤުޞަދަކީ ހަމައެކަނި ޤަދުލުވުންކަމުގައި ވާތީ ކަލޭމެންނަށް ފެންނާނެއެވެ. އެއީ އޭނާގެ ލެއިން މިމަގު އަލިކުރުމަށްޓަކައެވެ. އަދި އޭނާގެ ވާހަކައިން ހިތްތައް ދިރުވުމަށްޓަކައެވެ. ޖީލަކަށް ފަހު ޖީލެކެވެ.

އޭނާ، އޭނާގެ ހަށިގަނޑު އެއީ، އޭނާއަށްފަހު ހޭލާނޭ މީހުން ގިރާކުރާނޭ ފާލަމަކަށް ހަދައެވެ. އޭނާގެ އުއްމަތުގެ ދިރުން ވަނީ ލެއިންކަން، އަދި އޭނާގެ އުއްމަތުގެ ޢިއްޒަތްވަނީ ލެއިންކަން އޭނާ ދަނެއެވެ. އެހެންކަމުން އެނާ ހުސް މެޔާ އަދި ނިވަލެ ނެއް ބޮލާއެކު މަރާ ދިމާލަށް ދެއެވެ. ދިރުމާއި، ޢިއްޒަތަށް އެދޭ ޙާލުއެވެ. އޭނާ ސަލާމަތްވެއްޖެނަމަ އެނާދިރިއުޅޭނީ ނަސްރުވެރިއެއްގެގޮތުގައި މިނިވަންކަމާއި، ޝަރަފާއި، ޢިއްޒަތާއި، ބާރުވެރިކަމުގައެވެ. އޭނާ މަރުވެއްޖެނަމަ، އޭނާއަށްފަހު އަންނާނޭ މީހުންނަށްޓަކައި މަގު އަލިކޮށްދެއެވެ. އަދި އޭނާގެ ވެރި ރައްބުގެ ޙަޟްރަތަށް އުފަލުން ފުރިގެންވާ ހާލު ދެއެވެ. އޭނާއަށްފަހު އަންނާނޭ މީހުންނަށް، އޭނާ އެ ދަސްކޮށްދެނީ، ޢިއްޒާތާއި، ޝަރަފު އަދި ދިރުން ވަނީ ޖިހާދު ކުރުމާއި ޤަތުލުވުމުގައި ކަމެވެ. އަދި ނިކަމެތިކަމާއި، ޝަރަފު ބީވެ މަރު އޮތީ، ނިކަމެތިވެ ބޯލެނބުމާއި އަޅު ދާސްތު ވުމުގައި ކަމެވެ.”

ﷲ ޝެއިޙުގެ ޝަހާދަތު ޤަބޫލުކުރައްވާށި. އާމީން.

¢مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا£

މާނައީ: “اللَّه އަށް އެއުރެން ޢަޙްދު ވީ ކަންތަކަށް ތެދުވެރިވީ ފިރިހެނުންތަކެއް މުއުމިނުންގެ ތެރެއިންވެއެވެ. ފަހެ، އެއުރެންގެ ތެރެއިން (ޝަހީދުވެ) )މަރުވެގެންދިޔަބަޔަކުވެއެވެ. އަދި (شهيد ވުމަށް)އިންތިޡާރު ކުރާ ބަޔަކުވެސް އެއުރެންގެ ތެރެއިން ވެއެވެ. އަދި އެއުރެން (އެ ޢަހުދަކަށް) އެއްވެސްކަހަލަ ބަދަލެއް ނުގެނެތެވެ.” (ސޫރަތުލް އަޙްޒާބު 23)

ޝައިޚް އަބޫ މުޙައްމަދު އަލް ޢަދުނާނީ އަކީ އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ނިމުމެއް ނޫނެވެ. އެއީ ކާފަރުންނާއި، އަދި މުރުތައްދުންނާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ޖިހާދުގެ ނިމުމެވެސް ނޫނެވެ. ޝައިޚާއި ނުލައިވިޔަސް އިސްލާމް ދީނާއި، ޖިހާދު އަދި އިސްލާމީ ދަޥްލަތް ދެމިއޮންނާނެއެވެ. އަދި މުސްލިމުންގެ ވެރިޔާއަށް އަޑު އަހައި ކިޔަމަން ވުންވެސް ދެމި އޮންނާނެއެވެ.

¢وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ£

މާނައީ: “ރަސޫލަކު ކަމުގައި މެނުވީ محمد ގެފާނުން ނުވެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން، އެކަލޭގެފާނުންގެ ކުރިންވެސް ރަސޫލުން އިސްވެގޮސްފައިވެއެވެ. ފަހެ، އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ قتل ވެއްޖެނަމަ، ތިޔަބައިމީހުން (كافر ވުމަށް) ފަހަތަށް އެނބުރި ގަންނަންވީ ހެއްޔެވެ؟ އަދި، ފަހަތަށް އެނބުރިގަންނަ މީހާ (ދަންނާށެވެ!) ފަހެ، އެމީހަކަށް އެއްވެސް ކަމަކުން اللَّه އަށް ގެއްލުމެއް ނުދެވޭނެތެވެ. شكر ކުރާ މީހުންނަށް اللَّه ޖަޒާ ދެއްވާނެތެވެ.” (ސޫރަތުލް އާލް އިމުރާން 144)

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....