ކުފުރުގެ އިމާމުން ޤަތުލްކުރާށެވެ! (ތަރުޖަމާ)

އޭ މުޥައްޙިދެވެ! އެމީހުންނަށް ހަމާލާ ދޭށެވެ. އެހެނީ ކުފުރުގެ އިމާމުންގެ އީމާން ކަމެއްވެސް، އަދި އެމީހުންނަށް ސަލާމަތްތެރިކަމެއް ދިނުމެއްވެސް ނުވެއެވެ.

ތަރުޖަމާ: އަބޫ ޔޫސުފް

އަލް ބައްތާރް މީޑިޔާގެ ވީޑިޔޯ “أوار الانتقام ” އިން ނެގިފައި

 ﷲ & ވަނީ އެއިލާހުގެ މުޚްލިޞް އަޅުންނަށް ބަޔާންވެގެންވާ މަތިވެރި ނަޞްރު ދެއްވުމަށް ވަޢުދުވެ ވޮޑިގެންނެވެ. އެހެންކަމުން މުއުމިނުންގެ މައްޗަށް ނަޞްރު ދެއްވުން އެއީ އެއިލާހު ދުވަހަކުވެސް ޚިލާފުވާނޭ ވައުދުފުޅެއް ނޫނެވެ.

 ¢إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (51) يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۖ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (52) £ )سورة غافر (51-52

ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަން އިލާހުގެ ރަސޫލުންނަށާއި، އީމާންވި މީހުންނަށް، ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތުގައްޔާއި، ހެކިންތައް ތެދުވާ ދުވަހުގައި (އެބަހީ: قيامة ދުވަހުގައި) ނަޞްރު ދެއްވާހުށީމެވެ ¤ (އެއީ) އަނިޔާވެރިންނަށް އެއުރެންގެ ޢުޒުރު ދެއްކުން މަންފާއެއް ނުކުރާނޭ ދުވަހެވެ. އަދި އެއުރެންނަށް ހުރީ ލަޢުނަތެވެ. އަދި އެއުރެންނަށްހުރީ ނުބައިވެގެންވާ ގޮވައްޗެވެ.”

އަދި މިއާ ޚިލާފަށް މުޥައްޙިދުންނާއި އަދި މުޖާހިދުންނާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ހަނގުރާމާގައި، ބާޠިލާއި ފަސާދަ އަދި ޝިރުކުގެ ބައިގަނޑާއި ގުޅިފައިވާ ވާ ބަޔެއްވެސް ވެއެވެ. އަދި މީގެ  އެންމެ ނުބައި ބައިގަނޑަކީ ނުބަޔާއި ޝިރުކުގެ ޢިލުމް ވެރީންނެވެ. މިބައިމީހުންވަނީ އެމީހުންގެ ނަފުސުތައް މުޥައްޙިދުންނާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ހަނގުރާމައިގައި، ޠާޣޫތުންނަށް ހިދުމަތް ކޮށްދޭ އާލަތެއްގެ ގޮތުގައި ހަދާފައެވެ. ޝިރުކުގެ ޢިލުމުވެރީންތައް ވަނީ ތަޥްޙީދާއި ޖިހާދުގެ ދަޥްލަތް – އިސްލާމީ ދަޥްލަތު – އާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ހަނގުރާމައަށް އެބައިމީހުންގެ ނަފުސުތައް ޙާއްޞަ ކޮށްފައެވެ.

¢ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (175) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ۚ ذَّٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ £ الاعراف 175-176

“ތިމަން އިލާހުގެ އާޔަތްތައް އެމީހާއަށް ލިބިދެއްވުމުން، އެއިން ވަކިވެގަތް މީހާގެ ޚަބަރު ކަލޭގެފާނު އެއުރެންނަށް ކިޔައިދެއްވާށެވެ! ދެން ޝައިޠާނާ އާ އޭނާގެ ފަހަތުން ދިޔައެވެ. ފަހެ، މަގުފުރެދިގެންވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އޭނާ ވިއެވެ. ¤ ތިމަން އިލާހު އިރާދަކުރެއްވިނަމަ، އެ އާޔަތްތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާ މަތިވެރި ކުރެއްވީމުހެވެ. އެހެނެއްކަމަކު، އޭނާ ބިމަށް ލެނބިގަތެވެ. އަދި އޭނާގެ އަމިއްލަ އެދުމަށް ތަބަޢަ ވިއެވެ. ފަހެ، އޭނާގެ މިސާލު، ކުއްތާގެ މިސާލު ފަދައެވެ. އެއަށް ޙަމަލަ ދިނަސް، ދޫނެރެގެން އޮވެ މާނޭވާލައެވެ. ނުވަތަ އޭތިދޫކޮށްލިޔަސް، ދޫނެރެގެން އޮވެ މާނޭވާލައެވެ. ތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްތައް ދޮގުކުޅަމީހުންގެ މިސާލަކީ އެއީއެވެ. ފަހެ، ކަލޭގެފާނު ވާހަކަތައް ކިޔައިދެއްވާށެވެ! (އެއީ) އެއުރެން ފިކުރުކުރުމަށްޓަކައެވެ.”

އިސްލާމީ  ދަޥްލަތުން ތަބަޢަވާ އެއްވެސް ކުފުރު ދަޥްލަތެއް ވެސް އަދި މުރުތައްދު ޖަމާޢަތެއްވެސް ނުވެއެވެ. އެހެނެއް ކަމަކު އެއީ ﷲ ގެ މަގުގައި ޖިހާދު ކުރުމުގެ ނަތީޖާ އެކެވެ. އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން ވަނީ އެ ދަވްލަތުގެ މަންހަޖު ފާޅުކޮށްފައެވެ. އަދި އެ ދަޥްލަތް ވަނީ ނަބަވީ މަންހަޖުގެ މަތީގައި ކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. އަދި އެ ދަޥްލަތްވަނީ ތަޥްޙީދުގެ އިމާމުންގެ މަންހަންޖާއި ގޮތުގައި ކަން އިޢުލާން ކޮށްފައެވެ. އަލްމަކްތަބާ އަލްހިއްމާއިން (ނެރުއްވި) އަލްއިމާމް އަލްމުޖައްދިދު ޝައިޚް މުޙައްމަދު އިބުނު ޢަބުދުލް ވައްހާބު \ ގެ ފޮތް ” ކަޝްފުއް ޝުބުހާތު” ގެ ފުޓްނޯޓުގައި ލިޔުއްވާފައި ވެއެވެ:

“މިއަދު އިސްލާމީ ދަޥްލަތަކީ، އެއިގެ ދައުވަތާއި ޖިހާދުގައި، ރަސޫލާ ؛ ގޮވާލައްވައި އަދި މުޙައްމަދު އިބްނު ޢަބުދުލް ވައްހާބާއި އެކަލޭގެ ފާނުގެ އަޙްފާދުން ދިރުއްވި ދައުވަތާއި ޖިހާދުން ފޯދިފައިވާ ކުރިއެކެވެ.”

އިސްލާމީ ދަޥްލަތް ތަޥްޙީދާއި ޖިހާދުގެ ދައުވަތުގައި ކުރިއަށް ދެއެވެ. އެއީ މީގެ ކުރިން އިމާމް އަޙްމަދު އިބުން ޙަންބަލް އާއި، ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ އާއި އަދި ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިމާމް އަލް މުޖައްދިދު މުޙައްމަދު އިބުނު ޢަބުލް ވައްހާބް އަދި ނަޖްދުގެ އިމާމުންގެ މަގަށް ތަބަޢަ ވަމުންނެވެ. ﷲ އެއެންމެ ބޭކަލުންނަށް ރަޙުމަތް ލައްވާށި!

އެހެންކަމުން މީގެ ކުރިން އެ އިމާމުންނަށްވެސް ޢަދާވާތް ތެރިން ވީ ފަދައިން މިދައުލަތަށް ވެސް ޢަދާވާތްތެރިން ވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުންވެސް ކޮންމެ ޒަމާނެއްގައިވެސް  ޝިރުކާއި މަގުފުރެދުމުގެ ޢިލްމް ވެރީން ތަޥްޙީދުގެ އިމާމުންނާއި ދެކޮޅަށް އެމީހުންގެ ހަނގުރާމަ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވެއެވެ. އެއީ އިބުނު އަބީ ދުޥާދު އިމާމް އަޙްމަދު އިބުނު ޙަންބަލް އާއި ދެ ކޮޅަށް ވީފަދައިންނެވެ.  އަދި އަލްބަކްރީ ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބުނު ތައިމިއްޔާ އާއި މެދު ކަންކުރި ފަދައިންނެވެ. އަދި އިބުނު ސުހައިމް އާއި އިބުނު ފައިރޫޒު ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިމާމް އަލްމުޖައްދިދު  މުޙައްމަދު އިބުނު ޢަބުދުލް ވައްހާބު އާއި މެދު ކަންކުރި ފަދައިންނެވެ. ދާޥޫދު އިބުނު ޖިރްޖީސް، ނަޖުދުގެ ދައުވަތުގެ އިމާމުންނާއި މެދު ކަންކުރި ފަދައިންނެވެ. މިއީ ކޮންމެ ޒަމާނަކާއި ކޮންމެ މަކާނެއްގައިވެސް އާކުރެވެމުންދާ ޤަދީމީ ހަނގުރާމަ އެކެވެ.

ޝިރުކާއި މަގުފުރެދުމުގެ ޢިލުމްވެރީން، ޑިމޮކުރަސީ ގެ އަޅުން އަދި ޠާޣޫތުންގެ ނަޞްރުވެރީން، ތަޥްޙީދާއި، ތަޥްޙީދުގެ ދަޥްލަތާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ހަނގުރާމައިގައި އެމީހުންނަށް ވެވުނު އެންމެވަރުގަދައަކަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. ޙަޤީޤަތަކީ އެމީހުންވަނީ ތަޥްޙީދުގެ ދަޥްލަތާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ކާފިރު ޠާޣޫތުންގެ ޤާފިލާގެ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ގޮތުގައިކަމެވެ. އެހެނެއް ކަމަކު އެމީހުން މަގުފުރެދުމުގައި އަދި ކުފުރުގައި މިއަށް ވުރެވެސް ނުބައި ކަން ބޮޑު ވެގެން ވެއެވެ. އެހެނީ އެމީހުން އިސްލާމް ދީނާއި މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ހަނގުރާމަ އަށް ގިނަބަޔަކަށް ހިތްވަރު ދެއެވެ.

ނަޖުދުގެ ދައުވަތުގެ އިމާމެއް ކަމުގައިވާ ޙަމަދު އިބުނު ޢަޠީޤް އައްނަޖްދީ \ ޝިރުކާއި އަލްއިއްތިޙާދިޔާ (ހުރިހާ މަޚުލޫޤަކާއި ތަނެއްގައި ޚާލިޤުވަންތަ އިލާހުވަނީ މާއްދީ އަދި ރޫހާނީގޮތުން އެއްވެފައިވާކަމުގެ ކުފރު ޢަޤީދާ ޤަބޫލުކުރާ މީހުން) ގެ ބައެއް ޢާލިމުންނާއި މެދު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ:

އެމީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ޙައްޤު ޤަބޫލުކޮށް އަދި އިއްތިޙާދިއްޔާއިންނާއި އެނޫން ބިދުޢަވަރީން އެތިބިގޮތުގެ ބާޠިލުކަން ޤަބޫލުކޮށްފިނަމަ، ދެންފަހެ މިއީ އަހަރެމެންގެ ލަނޑުދަނޑި އެވެ! ﷲ އަށް ޙަމްދުހުއްޓެވެ! އެހެނަސް އޭނާ އެދޫކޮށް ނުލައިފި ނަމަ، އޭނާ ނަގައި އެއްލާލުން (އެބަހީ: ދުރުވެގަތުން) ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ. އެއީ އޭނާ ޤަތުލުކޮށް ކުނި ގޮޑަށް އެއްލައި ނުލެވޭނޭ ނަމައެވެ. މިއީ އިސްލާމުންތަކުން އޭނާގެ ކުނި ވަހުން ސަލާމަތްކުޅައުމަށްޓަކައެވެ.”

އެހެންކަމުން މި އިޚްތިރާމް ލިބިގެންވާ އިމާމު، މި ބިދުޢަވެރި ކާފިރު މަރާލުމަށް ފަހު ކުނިގޮނޑަށް އެއްލައި ލުމަށް ހިތްވަރުދެއްވާފައިވާ މިބަސްފުޅާއި މެދު ފިކުރު ކޮށް ބަލާށެވެ. އަދި ދަންނާށެވެ! އެމީހުންގެ ނަފުސުތައް ތަޥްޙީދާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ  ޝިރުކާއި ޠާޣޫތުންގެ ޢިލްމުވެރީން ޤަތުލު ކުރުން އެއީ އަޖުރު ލިބިގެންވާ ބަރަކާތްތެރި ޢަމަލެކެވެ. އަދި މީގެ ކުރީގެ އިމާމުން ކަންކޮށްފައިވާ ގޮތެކެވެ.

މުސްލިމުން ޖަޢުދު ބިން ދިރުހަމް ޤަތުލު ކުރިއެވެ. އޭނާ އަކީ  މަގުފުރެދިފައިވާ ޢިލްމުވެރިއެކެވެ. އަދި ﷲ ގެ ސިފަފުޅު ތަކަށް އީމާން ނުވާ މީހެކެވެ. އަދިކިއެއްހެއްޔެވެ؟ ތާބިޢީންނާއި އޭގެ ފަހުން އެބޭކަލުންނަށް ތަބަޢަވި ހުރިހާ ޢިލުމްވެރީން އޭނާ ޤަތުލުކުރި ކުރުމާއި މެދު ޢިޖްމާޢު ވެގެން ވެއެވެ. ދެން ތަޥްޙީދާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރާ ޝިރުކުގެ ޢިލުމްވެރިން، އެމީހުންވަނީ އިސްލާމުންނާއި ކުފުރާއި ދެމެދު ކުރެވޭ ހަނގުރާމައިގައި ބާޠިލުގެ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ތެރެއިންވާ ހަނގުރާމަވެރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޝިރުކާއި މަގުފުރެދުމުގެ ޢިލުމްވެރީން ޤަތުލް ކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަކީ ޘާބިތުވެގެންވާ ސުންނަތެކެވެ. އެއީ ސަލަފުންގެ ޢިލުމްވެރީން ކަންކޮށްފައިވާ ގޮތެވެ. އަދި އެއީ ﷲ ގެ މަގުގައި ކުރެވޭ މަތިވެރިވެގެން ވާ ޖިހާދެއް ކަމުގައި ދެކިލައްވާފައެވެ. ސުންނަތުގެ އިމާމުން ވަނީ  މަގުފުރެދުމާއި، ޝިރުކުގެ ޢިލުމްވެރީން ޤަތުލް ކުރުމަށް ހިތްވަރު ދެއްވާފައެވެ. ޔަޒީދު ބުނު ހާރޫން މަގުފުރެދިފައިވާ ޢިލުމްވެރިއެއް ކަމުގައިވާ ބިދުޢަވެރިޔާ އަލްމަރީސީ ޤަތުލު ކުރުމަށް ހިތްވަރު ދެއްވާ ވެއެވެ. އެއީ ޔަޒީދު ބުނު ހާރޫން ޚުދު ވިދާޅުވެފައިވާ ފަދައިންނެވެ: “ފަހެ ޖިހްދީ ޤަތުލު ކުޅައުމަށް އަހަރެން، ބަޣުދާދުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހިތްވަރު ދިނީމެވެ.”

މީގެ އިތުރުން ސަލަފުންގެ ޢިލުމްވެރީން ޝިރުކާއި މަގުފުރެދުމުގެ ޢިލްމުރިއަކު (ޤަތުލް) ކުޅައައުމުގެ ނިޢުމަތް ލިބޭތޯ އުއްމީދުކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެއީ އިމާމް ޢަބުދުއްރަޙްމާން ބުނު އަލް މަހްދީ ވިދާޅުވެފައިވާ ފަދައިންނެވެ:

“އަހަރެން އަތުގައި ކަނޑިއެއް އޮވެފައި ފާލަންމަތީވަނިކޮށް، ޤުރުއާނަކީ ﷲ ގެ ބަސްފުޅުގެ ބަދަލުގައި މަޚްލޫޤެއްކަމަށް ދައުވާކުރާ މީހަކާއި ދިމޭވެއްޖެނަމަ، އޭނާގެކަރު ކަނޑާހުށީމެވެ.”

މިއަދު ޠާޣޫތުންގެ ޢިލްމުވެރީން ވަނީ ތަޥްޙީދާއި އޭގެ އަހުލުންނާއި ދެކޮޅަށް ސާފުކޮށް ހަނގުރާމަ އިޢުލާންކޮށްފައެވެ. އެހެނީ އެމީހުންވަނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ތަޥްޙީދު ޤާއިމުކުރާ އަދި ޝިރުކު ފުނޑާލާފައިވާ އިސްލާމީ ދަޥްލަތާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ އިޢުލާން ކޮށްފައެވެ. އެމީހުން ވަނީ ޞަލީބީންގެ ކޯލިޝަން އާއި ގުޅިފައިވާ ޠާޣޫތުންނަށް ސާފުކޮށް ތާއީދު ކޮށްފައެވެ. އެއީ ﷲ އަށް އެއްވެސް ބިރުވެތި ވުމެއްވެސް ނޫނީ ލަދުހަޔާތެއްވެސް ނެތިއެވެ.

އެހެންކަމުން މިއަށްފަހު މިބައިމީހުންނާއި ދެކޮޅަށް ޖިހާދުކޮށް، މިބައި މީހުންގެ ކަނދުރާތަކުގައި ކަނޑިން ޖެހުން ނޫން އެހެން ގޮތެއް ނުވެއެވެ. ﷲ ގެ ރުއްސެވުމަށް އެދިއެވެ.

 

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....