ފޮޓޯއިން ޚަބަރު

ޖަޒަލްގައި ތިބި ނުޞައިރީންނަށް ޚިލާފަތުގެ ސިންގާތަކުގެ ވަރުގަދަ ޙަމަލާތަކެއް ކުރިމަތިކުރުވައިފި

ޖަޒަލްގައި ތިބި ބައްޝާރުލް އަސަދުގެ ނުޞައިރީ މުރުތައްދުންނާ ދެކޮޅަށް، އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދު ސިފައިންގެ ވަރުގަދަ ޙަމަލާތަކެއް އަމާޒުކޮށްފިއެވެ. ބަރު ހަތިޔާރުތަކާއިއެކު ދެވުނު ޙަމަލާތަކުގެ ކުރިން، މުސްލިމުންގެ ލަޝްކަރު، މުރުތައްދުންގެ ޢަސްކަރީ ...

26ވަނަ ބްރިގޭޑުން ޣަނީމާކުރެވުނު ހަތިޔާރުތަކުގެ ފޮޓޯތައް ޢާންމުކޮށްފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ގަދަފަދަ ފަހުލަވާނުން ﷲ `ގެ މަދަދާއިއެކު ޢިރާޤުގެ ރާފިޟީ މުޝްރިކު ސިފައިންގެ 26 ވަނަ ބްރިގޭޑު ހިފައި އެތަނުން ޣަނީމާކުރެވުނު ހަތިޔާރުތަކުގެ ފޮޓޯތައް ޚިލާފަތުގެ މީޑިއާއިން އާންމުކޮށްފިއެވެ. ވިލާޔަތު ...

ބޮޑު މުސާރަ ލިބުނު ޖާސޫސީ ވަޒީފާގެ ހިތިނިމުން، ޚިލާފަތުގެ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ބަޑީގެ އުންޑައަކުން

މުސްލިންނާ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލަށް ޖާސޫސްކޮށްދިނުމަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކޮށްފައިވާ މުސްލިމެއްކަމަށް ނިޞްބަތްވެހުރި ފަލަސްޠީނުގެ ޢަރަތްބެއްކަމުގައިވާ މުޙައްމަދު ސަޢީދު އިސްމާޢީލް މުސައްލަމް، މުސްލިމުންގެ ޚަލީފާގެ ލަޝްކަރަށް ޖާސޫސްކުރުމަށް ފޮނުވުމުން، ﷲގެ ވާގިފުޅާއިއެކު ޚިލާފަތުގެ ...

[ޚިލާފަތުގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުގައި ތަޢުލީމް] ގެ ނަމުގައި ވީޑިއޯ ރިޕޯޓެއް ޝާއިޢުކޮށްފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ އައްރައްޤާ މީޑިއާގެ ފަރާތުން ދަޥްލަތުގެ ބިންތަކުގައި ތަޢުލީމު ދެވެމުންދާ ގޮތް ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯ ރިޕޯޓެއް ޝާއިޢުކޮށްފިއެވެ. މިވީޑިއޯގައި ހަމައެކަނި އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދޭ ގޮތްތަކަކަށް ނޫނެވެ. އެތައްކަމެއްގެ ތަފްޞީލް ...

ކިރުބޯ ތުއްތުކުދިންގެ ޚާއްޞަ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ޙަމަލާދީ އެތައްކުދިންގެ ޝަހީދުކޮށްލައިފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތު ފުރާތުގައި ތުއްތުކުދީންނާއި އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޢާއިޝާ < ގެ ނަމުން ނިޞްބަތްކޮށް ހުޅުވިފައިވާ ހޮސްފިޓަލަށް ޙަމަލާދީ، ރަޙުމްކުޑަގޮތެއްގައި މުސްލިމު ތުއްތު އެތައްކުދިންނެއް ޤަތުލްކޮށްފިއެވެ. މި ޖަރީމާ ހިންގައިފައިވަނީ ...

ވިލާޔަތުލްފުރާތުގެ ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތްތަކުގައި ދިރިއުޅުމާއި ޑިމޮކްރެސީގެ އަޅުވެތިކަމުގައި ދިރިއުޅުމަކީ ހާސްބައި ތަފާތު ކަމެކެވެ. އެފަދަ މިނިވަންކަމެއް ޑިމޮކްރެސީގެ އަޅުވެތިވެފައިވާ އަޅުންނަކަށް ނުވިސްނޭނެއެވެ. ތިމާ އަމިއްލައަށް ޢާމްދަނީ ހޯދަން ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތްތަކުންވެސް ...

އަލްޙިސްބާ ފަހުލަވާނުންގެ މަސައްކަތްތައް ޚިލާފަތުގެ އެކިހިސާބުތަކުގައި ހަލުއިވަނީ

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ ދަށުގައި މުސްލިމުން ދިރިއުޅެމުން އަންނަނީ އެހެނިހެން ކުފުރު ޑިމޮކްރެސީއާއި އެފަދަ ކުނިބުނިތައް ދަށުގައި މުސްލިމުން ނިކަމެތިވެ ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ފަދައަކުން ނޫންކަން މިއަދު މިދަނީ މުޅިދުނިޔެއަށް އެނގި ...

ވިލާޔަތު ޙަލަބްގެ ޙާލަތު ބަޔާންކޮށް ޖޯން ކޭންޓްލީގެ އައު ވީޑިއޯ ރިޕޯޓެއް ޝާއިޢުކޮށްފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ސިފައިން 2012 ވަނަ އަހަރު ހައްޔަރުކުރި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނޫސްވެރިޔާ ޖޯން ކޭންޓްލީގެ އައު ރިޕޯޓެއް ޝާއިޢުކޮށްފިއެވެ. މިއީ މިގޮތަށް ޚިލާފަތުގެ ފަރާތުން ކޭންޓްލީ ލައްވާ ނެރުނު 3 ވަނަ ...

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން އައު ވިލާޔަތެއް އިޢުލާނު ކުރައްވައިފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ފަރާތުން އައު ވިލާޔަތެއް އިޢުލާނު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިދިޔަ ބުދަދުވަހު އިޢުލާނުކުރި ވިލާޔަތަށް ކިޔަނީ [ވިލާޔަތުލް ޖަޒީރާ] އެވެ. ދަޥްލަތުގެ ފަރާތުން ނެރުއްވި ބަޔާނުގައިވާ ފަދައިން މި ވިލާޔަތުގެ ތެރޭގައި ...

ލީބިޔާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ޚިލާފަތުގެ ސިފައިން މިޞްރުގެ 21 ޞަލީބީއެއްގެ ބޯ ކަނޑާލުން

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ ބާރު ޚުރާސާނުން ފެށިގެން އެފްރިޤާގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ފެތުރެމުން އަންނަކަމީ ދެބަސްވެވެން އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ. އެގޮތުން މީގެ ތިން އަހަރުކުރިން ލީބިޔާގެ ޠާޣޫތު ޣައްޒާފީގެ ވެރިކަން ނިމި އޭނާވެސް ...