ސިޔާދަތު

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ފުރާވަރު ސިންގާތަކުގެ ތަމްރީނުތައް ދައްކާލައިފި

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ފުރާވަރުގެ ކުދިން ތަމްރީނުކުރާ މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން، ނައިނަވާ ޞަރަހައްދުގެ މަރުކަޒެއް، އެޞަރަހައްދުގެ މީޑިއާއިން ދައްކާލައިފިއެވެ. އެއީ ނައިނަވާގެ މީޑިއާއިން ނެރެމުން އަންނަ ސިލްސިލާ، [ޖިހާދުގެ ލޭ] ގެ ދެވަނަ ...

ސާމައްރާ އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ދަށަށް އައުމަކީ މުޅި މިހަނގުރާމައަށް ގުޑުން އަރުވާލާނެކަމެއް

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން ކުއްލިގޮތަކަށް ފެށި އޮފެންސިވް އެއްގައި ސާމާރައްގެ މައިޞަރަޙައްދު މުސްލިމުންގެ އަތްދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. އަދި ސާމައްރާގެ މައި ފެނުގެ ޑޭމް ގައި މިހާރުވަނީ އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ދިދަ ނަގައިފައެވެ. ސާމައްރާއަކީ ...

އިސްލާމީ އުންމަތާ މުޚާޡަބު ކުރައްވާ މުސްލިމުންގެ ޚަލީފާ ޚިޡާބެއް ދެއްވަވައިފި

ޢަމީރުލް މުއުނީން އަދި ޚަލީފަތުލް މުސްލިމީން ޢަބޫ ބަކުރު އަލްޙުސައިނީ އަލް ޤުރައިޝީ އަލްބަޣްދާދީ,  އިސްލާމީ އުންމަތާ މުޚާޡަބް ކުރައްވާ ޚިޡާބެއް ދެއްވައިފިއެވެ. ޚަލީފާގެ ޚިތާބުގައި ﷲ ގެ މަޤުގައި ޖިހާދު ...

އިސްލާމީ ދަޥަލަތުން އަމިއްލަ ހަތިޔާރު އުފައްދަން ފަށައިފި

ދައުލަތުލް އިސްލާމްއިން އެދައުލަތުގެ އަމިިއްލަ ހަތިޔާރު އުފައްދަން ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން ދައުލަތުލް އިސްލާމްއިން ވަނީ، ފައްލޫޖާގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުލް އިސްލާމްގެ ހަތިޔާރު އުފައްދާ ކާރުހާނާއިން އުފައްދާފައިވާ ރޮކެޓްތަކެއް ދައްކާލާފައެވެ. ދައުލަތުލް ...