ދިރާސާ

ނޫސްވެރިކަމުގެ މުޑުދާރު ގަލަން

މިކަމަށް މިވެރިން ކިޔާ އުޅެނީ ‘މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން’ މިފަދައިންނެވެ. އެހެނަސް އެއަށް ވުރެ މިކަމަށް ކިޔުން މާ އައުލާކަން ބޮޑު ނަމަކީ ‘ނޫސްވެރިކަމުގެ މުޑުދާރު ގަލަން’، މިފަދައިންނެވެ. ސަބަބުތައް ގިނައެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ ...

ޢިލްމީ ދިރާސާ: އިޖްތިހާދުކުރުމުގައި ކަންކަމުގެ ޚާއްޞަ އަހުލުވެރިންގެ އެހީ ލިބިގަތުމުގެ މަޝްރޫޢިއްޔަތު-1

بسم الله الرحمن الرحيم މުޤައްދިމާ إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا ...

އެމެރިކާގެ ރޯކާފަރުންނާއެކު ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު އިދާރާތަކުން ބޭއްވި [ސިއްރު] ސައްލާ

ކާފަރުންނާއި، މުރުތައްދުންނާއި ދެކޮޅަށް ﷲ & ގެ ބަޠަލުން ކުރަމުންގެންދާ ހަނގުރާމައިގައި އެންމެ ބޮޑު ޠާޣޫތު އެމެރިކާ މިއަދު އެބައިމީހުންގެ ބަލި ޤަބޫލުކުރުމުގެ ހެއްކަކީ، މިއަދު އެބައިމީހުންގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި ޢަރަބި އަދި ...

ތުއްތުކުދިންނަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ނަޒަރިއްޔާތު

(ނޯޓް: މިލިޔުމުގައިވާ މިރައުޔަކީ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ވެކްސިން ދިނުމައި ގުޅޭ ގޮތުން ދެކޭ ރަސްމީ ރައުޔެއް ނޫނެވެ. އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބާރުގައިވާ އެކިބިންތަކުގައިވާ ކުޑަކުދިންނަށް ވެކްސިންދިނުމުގެ އެތަކެއް ކެމްޕޭނެއް ހިންގާފައިވާކަން މިތަނުގައި ...