ލިޔުންތައް

ޑިމޮކްރަސީއަކީ ސާފު ކުފުރާއި ޝިރުކު އެކުލެވޭ ނިޡާމެއް

(މިލިޔުމަކީ [ބިލާހެއް] މިފޮތުން ނެގިފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. ) ޑިމޮކްރަސީއަކީ ﷲ` ގެ ޙުކުމްފުޅު ނޫން އެހެން ބައެއްގެ ޙުކުމްތަކެއް ހެދޭ އަދި ތަންފީޛު ކުރެވޭ ނިޡާމެކެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ސީދާ ކުފުރާއި ...

އޭ ނުބައި ޢިލުމްވެރީންނޭވެ! ކަލޭމެންނަށް ހަލާކު ހުއްޓެވެ!

[އޭ ނުބައި ޢިލުމުވެރީންނޭވެ! ކަލޭމެންނަށް ހަލާކު ހުއްޓެވެ. އެއްކުރެވޭ ދުވަހުގައެވެ. (އެބަހީ:ޤިޔާމަތްދުވަހުގައެވެ.) އަދި ސިއްރުތައް ފާޅުކުރެވޭ ދުވަހުގައިވެސްމެއެވެ. އެދުވަހުން ކަލޭމެންނަށް އެއްވެސް ޢުޛުރެއް ނުވެއެވެ. ކަލޭމެންނަށް ހަލާކު ހުއްޓެވެ!  ބަހުގެ މާނަ ...

ޒަވާހިރީ – މަކަރުވެރިކަމާއި ދޮގުހެދުމުގެ [ޖިހާދެއްގައި]

މީގެ ކުރިން މީހަކު (ޒަވާހިރީ) ބުނެފައިވާހާއި އެއްޗެކާއި ޚުދު އޭނާ ފުށުއަރާނީ ކިހިނަކުންކަން ތިބާ ދުވަހަކުވެސް ހިތަށް އެރިހެއްޔެވެ؟ އަދި ސަފުތަށް ބައިބައިކޮށް ދަޥްލަތަށް ޖަވްލާނީ ހަރާންކޯރުވީ ކިހިނަކުންކަން ތިބާ ދުވަހަކުވެސް ...

ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށްޓަކައިވާ ރަނުގެ އަސާސްތައް

ދަރިފުޅުގެ ތަޢުލީމުގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ، ތަރުބިއްޔަތު އަދި ރިވެތި އަޚްލާޤް އަށަގެންނެވުން.. ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ ފައިދާ ކުރަނިވި އުޞޫލެއް ގެންގުޅުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ފައިދާ ކުރަނިވި ކަމެކެވެ. އެހެނީ، ...

ނޫސްވެރިކަމުގެ މުޑުދާރު ގަލަން

މިކަމަށް މިވެރިން ކިޔާ އުޅެނީ ‘މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން’ މިފަދައިންނެވެ. އެހެނަސް އެއަށް ވުރެ މިކަމަށް ކިޔުން މާ އައުލާކަން ބޮޑު ނަމަކީ ‘ނޫސްވެރިކަމުގެ މުޑުދާރު ގަލަން’، މިފަދައިންނެވެ. ސަބަބުތައް ގިނައެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ ...

އަނބިދަރިން ރާއްޖޭގައި ބޭތިއްބުމަށްފަހު އިސްލާމީ ދައުލަތަށް ހިޖުރަކުރެވިދާނެތޯ؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: ދެންފަހެ، މިރާއްޖޭގައި ތަންފީޒުކުރަނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ނޫންކަމާއި އަދި މިތަނުގައި ހިނގަނީ ...

ކުފުރާއި ނިފާޤުގެ ބައިގަނޑާއި ދެކޮޅަށް ތެދުވޭ!

އޭ އިސްލާމީ އުއްމަތެވެ! ފަހެ އެހެންކަމުން އަޑުއަހާށެވެ! ކަނުލާ އަޑުއަހައި ފިކުރުހިންގާ ޙާލު ތެދުވާށެވެ! އެހެނީ ބަލިކަށިކަމުގެ ކަސްތޮޅުތަކުން މިނިވަންވާންވީ ވަގުތު އައިސް ޖެހިއްޖެއެވެ. ޠާޣޫތީ ވެރިންނާއި ކުރިމަތިލާ، ޚިޔާނާތްތެރި ޚާއިނުން, ...

އުޚުތާއެވެ! ތިބާގެ އިސް އުފުލާލާށެވެ. އަދި ސާބިތުކަންމަތީ ދެމިހުންނާށެވެ!

އުޚުތާއެވެ! ތިބާގެ އިސް އުފުލާލާށެވެ. އަދި ސާބިތުކަންމަތީ ދެމިހުންނާށެވެ! ތިބާއާއި ބެހޭގޮތުން ލިޔުމަށް އަހަރެން ބިރުގަތެވެ. ޙަޤީޤަތަށް ބުނާނަމަ، ތިބާއަށް އަޅާ ނުލެވި ދޫކޮށްލެވުނީތީ އެކަމާ ލަދުވެތިވަމެވެ. ބިރަށް ބަދަލުވި ލަދުވެތިކަމެވެ. ...