ޙަބަރު

ކާބުލްގެ ޢަސްކަރީ އެކަޑަމީއަކަށް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ވަރުގަދަ އިންޣިމާސީ ހަމަލާއެއް ދީފި

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގައި ޤާޢިމްކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ ވާޤިވެރި ޢަސްކަރީ އެކަޑަމީއަކަށް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ޚުރާސަން ވިލާޔަތުގެ މުޖާހިދުންތަކެއް ވަދެ ވަރުގަދަ ހަމަލާއެއް ދީފިއެވެ. ﷲ ` އަށް ވަކީލު ކުރާ ޙާލު، ...

ޢަޤީދާ

[ޙަމާސް] ޖަމާޢަތުގެ މުރުތައްދުކަން

ފަލަސްޠީނުގެ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާޢަތެއްކަމަށްވާ [ޙަމާސް] އަކީ އިޒްރޭލުގެ ޔަހޫދީންނާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރާކަމަށް ދަޢުވާކުރާ ޖަމާޢަތެކެވެ. އަދި މިޖަމާޢަތުގެ އެކި ލީޑަރުންނާއި ގޮފިތަކުން މިފަދަ ދަޢުވާތައް ކުރާތާ ވަރަށް ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. ...