ރިޕޯޓް

މަޤްބޫލް ޤުރްއާން އުސްތާޒް އަލްފާޟިލް ޒަމީރު ފާރޫޤު އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބިމަށް ހިޖުރަ ކުރައްވައިފި

ކީރިތި ޤުރުއާން އުގަންނައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ އަލްފާޟިލް ޒަމީރު ފާރޫޤު، ޑިމޮކްރެސީގެ ކުފުރުގެ ނިޒާމުން މުޑުދާރު ކުރެވިފައިވާ މިބިން ދޫކޮށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަތިވެރި ހިޔާވަހިކަންވާ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބިމަށް ...

ޚުރާސާނުގެ މުޖާހިދުން, ބައިގަނޑު ބައިގަނޑަށް ޚިލާފަތުގެ ދަށަށް

ޚުރާސާނުގެ ލަޝްކަރުތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަޖްމޫޢުތައް މުސްލިމުންގެ ޚަލީފާ އަބޫބަކުރުލް ބަޣްދާދީއަށް ބައިޢަތު ދެއްވައި ޚިލާފަތުގެ ދަށުން ޙަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ. މަޖްމޫޢުތަކުގެ އަމީރުންނާއިއެކު ދިގު މަޝްވަރާތަކަކަށްފަހު، މިހުރިހާ ޖަމާޢަތްތަކެއްވެސް ވަނީ ...

ޗާލީ ހެބްޑޯގެ 12 ދުޝްމަނުން ޤަތުލުކޮށް، ﷲއާއި ރަސޫލާގެ ޙައްޤުގައި ފިދާވި ހިއްވަރުގަދަ އަޚުންގެ މެސެޖު

އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ނަޒަރަކުން މުސްލިމުންނާއިިމެދު ދެކޭ ބަޔަކަށް މިލިބުނު އުފާވެރި ޚަބަރެއްގެ ބޮޑުކަމާއެވެ! ﷲ އާއި ރަސޫލާ ؛ އަށް ފުރައްސާރަކޮށް ކާޓޫނުކުރަހަމުން ދިޔަ ޗާލީ ހެބްޑޯގެ ކާޓޫނު މަޖައްލާގެ 12 ...

ޖޯން ކޭންޓްލީގެ އެންމެ ފަހުގެ ރިޕޯޓް [މޫޞަލްގެ ތެރެއިން]

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޖޯން ކޭންޓްލީގެ އައު ރިޕޯޓެއް ޝާއިޢުކޮށްފިއެވެ. 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު އެމެރިކާގެ ނޫސްވެރިޔާ ޖޭމްސް ފޮލޭ އާއިއެކު ހައްޔަރު ކުރެވުނު ...

އެއްގައުމެއްގެ ދެސިފައިންނެވެ. އެހެނަސް އެކަކު ޖަންނަތުގައެވެ.

އޮބާމާގެ “ތިހެން އަމާންކަން މަތީ ދެމިތިބިޔަ ނުދޭނަން” އިންޒާރަށްފަހު ޑިސެންބަރު 24 ވަނަ ދުވަހަކީ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށް، އައްރައްޤާއަށް ޞަލީބީންނާއި އައުވާނުން އާދަޔާ ޚިލާފަށް ވައިގެ ޙަމަލާތައް ...

ޚިލާފަތުގެ ދަށުގައި ނަޞާރާއިން ކްރިސްމަސްވެސް ފާހަގަކުރަންވީ

އިސްލާމީ ޚިލާފަތަކީ އިންސާނުންނަށް ބޮޑު ރަޙްމަތެއްކަމުގައި ﷲ ލައްވަވާފައިވާ ސިޔާސަތުގެ ނިޒާމެކެވެ. ޝާމްކަރާގައި މިދިޔަ ހިޖުރީ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު އިޢުލާނު ކުރެވުނު ޚިލާފަތަކީވެސް ހަމަ އެފަދައިން މުސްލިމުންނަށް ޣައިރު މުސްލިމުންނަށް އިސްލާމްދީނުގައި ...

ނަމާދުވަގުތު ޖެހުމުން ބާޒާރުތައް ހުސްވެ އެންމެން ނަމާދަށް

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުގައި ނަމާދުވަގުތު ޖެހުމުން ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓާލައި، ކުދިބޮޑު އެންމެން މިސްކިތައް ދާ މަންޒަރު ވިލާޔަތުލް ބަރްކާ މީޑިއާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ހެޔޮކަމަށް އަމުރުކޮށް ނުބައިކަންކަން ނަހީކުރުން ...

އެމެރިކާގެ އަނިޔާ ރިޕޯޓުގައި ނުހިމެނޭ ވާހަކަތައް (18+)

އެމެރިކާއިން ވަނީ މުސްލިމުންނަށް ކޮށްފައިވާ އަނިޔާތަކާއި ބެހޭ ރިޕޯޓެއް މީގެ ދެދުވަހެއްކުރިން ޝާއިޢުކޮށްފައެވެ. މިރިޕޯޓު ޝާއިޢު ކުރެވުނީ އެތަކެތި ލީކުކޮށްލެވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެއްވެސް ހާލެއްގައި އެކަމަށް އެވެރިން އެދިގެނެއް ނޫނެވެ. އަދި ...

[އެމީހުން ކުރިހާވެސް ކަމަކީ، އަހަރެންގެ ދަރިފުޅާ ދެކޮޅަށް އަހަރެންގެ ބޭނުން ހިފުން!] – ހައްޔަރުކުރި އަޚެއްގެ މަންމަ

ސޫރިޔާއަށްގޮސް މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ކާފަރުންނާއި މުރުތައްދުންނާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވުމަށް، އިނގިރޭސިވިލާތުން ދަތުރުކުރި ޢުމުރުން 22 އަހަރުގެ މުޙައްމަދު ނާހިން އަޙްމަދާއި އަދި ޔޫސުފް ޒުބައިރު ސަރްވާރް، އެނބުރި ...

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ މާލީ ތަނަވަސްކަމާއިމެދު ކާފަރުން ހައިރާންކަމުގައި

ޢިރާޤްއާއި ސޫރިޔާގައި ޤާއިމްކުރެވިފައި އިސްލާމީ ޚިލާފަތަކީ، ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި [ޓެރަރިސްޓު] ބައިގަނޑުކަމަށާއި، 2 ބިލިއަނެއްހާ އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ޖިހާދީ ވިއުގައެއްކަމަށް ކާފަރުންގެ ޚަބަރުތަކުން ބުނެއެވެ. މާޓިން ޗުލޮވް ބުނާގޮތުންނަމަ، އިސްލާމީ ...