އިޖްތިމާޢީ

މައިންބަފައިން ނެތް ޔަތީމް އަދި މިސްކީނު ކުދިންނަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ހިޔާވަހިކަން އިސްލާމީ ދަޥްލަތން ފޯރުކޮށްދެނީ

ދައުލަތުލް އިސްލާމްއަކީ މިއަދު މުޅި ދުނިޔެ ހައިރާން ކުރުވަމުންދާ އަޖައިބެއް ފަދަ ދައުލަތެކެވެ. އަސްކަރީ ގޮތުން ބޮޑެތި ކާމިޔާބީ ތަކެއް ހޯދަމުން ދެއެވެ. އެއްފަހަރާ އެތައް ތަނެއްގައި ދުޝްމަނުންނާ ކުރިމަތިލާ ﷲ ...