ލިޔުންތައް

[އަހައްނަކަށް ނުވާނެ، އެއީ ވާނެކަމެއް ނޫނެވެ.]

މަތީގައި ލިޔެވުނު ބަސްތަކަކީ، އާންމު ގޮތެއްގައި އަހަރެމެންނަށް އިވެމުންދާ އަޑު ތަކެކެވެ. އަދި މިއީ އުންމަތް ތަޙައްމަލު ކުރަމުން މިދާ ނިކަމެތިކަމާއި ބަލިކަމުގެ އަޞްލު މައިގަނޑު ސަބަބު ވެސް މެއެވެ. މިބަސްތައް ...

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ހޯދަމުންދާ ކާމިޔާބީއާމެދު ދިވެހި އަދި ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ދޮގުޚަބަރު ފެތުރުން

ސީރިޔާ އަދި ތުރުކީ އިންވާގޮތަށް އޮތް ބޯޑަރު ސަރަޙައްދުގައިވާ ރަށެއް ކަމުގައިވާ ކުބާނީ ނުވަތަ ޢައިނުލް ޢަރަބް (އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް އެރަށް އައުމަށްފަހުގެ ނަމުންނަމަ ޢައިނުލް އިސްލާމް) އިސްލާމީ ...

“އެހެނަސް އެބައިމީހުން ގެނެސްގަންނަ ކަންކަމުގެ ނުބައިކަން މާބޮޑެވެ.”

މިއީ ޢަބްދުﷲ އިބްނު ޖަޙްޝްގެ ސަރިއްޔާ (ދުޝްމަނުންނާ ކުރިމަތިލުން) ގެ ވާހަކައެވެ. މިއީ ބަދުރު ހަނގުރާމައިގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ސަރިއްޔާއެކެވެ. އެއީ ޤުރައިޝުންގެ ޤާފިލާއަކަށް ހަމަލާދިނުމަށް ފޮނުއްވުނު ޞަހާބީންގެ މަޖްމޫއެކެވެ. މިމަޖްމޫއުގެ ...

ހަނގުރާމައިގެ އަސީރުންނާއި ގުޅޭ ބައެއް ޙުކުމްތައް (2 ވަނަ ބައި)

2- ހައްޔަރުކުރެވޭ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނާއި މެދު ކަންތައްކުރާނީ ކިހިނެތް؟ ފިޤްހުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި ހަނގުރާމައިގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން އެއީ ހައްްޔަރުކުރެވުމާއި އެކު އަޅުންނަށް ވެގެންދާނެއެވެ. އަދި ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ އަންހެނުން ކާފިރުންގެ އަތްދަށުގައިތިބި ...

އަހްލު ކިތާބީން ނޫން އެހެން ކާފިރުންގެ ކިބައިން ޖިޒްޔަ ނެގޭނެތަ؟

ﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ: قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا ...

ހަނގުރާމައިގެ އަސީރުންނާއި ގުޅޭ ބައެއް ޙުކުމްތައް (1 ވަނަ ބައި)

1- ކާފިރު އަސީރުންނާއި މެދު ކަންތައް ކުރާނީ ކިހިނެއް؟ – ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި މުސްލިމުންގެ މަޞްލަޙަތަށް ބައްލަވާފައި މުސްލިމުންގެ އިމާމަށް އަންނިވި ހަތަރު ގޮތުން ގޮތެއް ޚިޔާރުކުރުމުގެ ބާރުލިބިފައިވެއެވެ. އެއީ ...

ޞަލީބީންގެ ލަޝްކަރާއި އެހީތެރިންނަށް ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ދީފި.

ހަމަކަށަވަރުން އިބަގެ ވެރިރައްބު މޮޅަށް ބައްލަވާވޮޑިގެންވެއެވެ.” މިނަމުގައި އިސްލާމީ ދައުލަތުގެ ރަސްމީ މުރާސިލް، އަބޫ މުޙައްމަދު އަލް އަދްނާނީގެ ވަރަށް ވަރުގަދަ އޯޑިއޯ ބަޔާނެއް މިއަދު ޚިލާފަތުގެ ރަސްމީ މީޑިއާއިން ޝާއިޢުކޮށްފިއެވެ. ...

ޙަޤީޤީ މުސްލިމު ފުލުހުން

އިސްލާމީ ފުލުހުންނަކީ މުސްލިމު ވެރިޔާގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ، ތަނުގެ އަމަން އަމާންކަމާއި، ނިޒާމް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އެޅިފައިވާ ސިފައިންގެ ގޮތްޕެކެވެ. އިސްލާމީ ފުލުހުންގެ މި މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ދަށުން އެފަރާތުގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ...

އިސްލާމީ ދައުލަތާއިމެދު (ޙާއްޞަކޮށް އުޚްތުން) އާންމުކޮށް ކުރާ ދިހަސުވާލުގެ ޖަވާބު ދައުލަތުގެ ރަށްވެއްސެއްގެ ޤަލަމުން

1-      ދައުލަތުގެ ހޮސްޕިޓަލާއި ޞިއްޙީ ފަރުވާގެ ނިޒާމު -މިތަނުގައި ހޮސްޕިޓަލުތަކާއި ކްލިނިކްތަށް އެބަހުއްޓެވެ. ތިއީ، އުޚްތެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ކަންބޮޑު ނުވާށެވެ. އެންޓި-ނޭޓަލް ޗެކްއަޕްތަށް މަހުންމަހަށް ޤަވާއިދުން ހެދޭނެ ނިޒާމްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ...