ޢަޤީދާ

ޠާޣޫތަށް ކާފަރުވުމުގެ ބަޔާން-4

4- ޠާޣޫތުންގެ ވައްތަރުތައް ބައިވަރުކަމާއި އަދި ބުދުތަކަށް މާތް ނަބިއްޔާ ؛ ޠާޣޫތުންގެ ނަން ދެއްވިކަން ނަންގަތް ބާބު ފަހެ ޠާޣޫތަކީ ހަމައެކަނި އިބްލީސްކަމަށް ހީކުރާ މީހުންގެ ހީތަކުގެ ބާތިލްކަން މިބާބުން ...

ޠާޣޫތަށް ކާފަރުވުމުގެ ބަޔާން-3

ފަޞްލު: ‘ޢިބްރަތްވަނީ ލަފްޡުގެ އާންމު މާނައިން ދޭހަވާ އެއްޗެއްގައެވެ. އަދި ސަބަބުގެ ޚާއްޞަކަމުގައެއް ނޫނެވެ.’ ފަހެ އުޞޫލީން ވިދާޅުވަނީ މިފަދައިންނެވެ. އޭގެ މާނައީ، ނައްޞެއް އޮތީ އާންމުކޮށްނަމަ، އޭގެ ޢުމީމިއްޔަތުގެ ދަށަށްވަންނަ ...

ޠާޣޫތަށް ކާފަރުވުމުގެ ބަޔާން-2

3- ޠާޣޫތުގެ މާނައަކީ ﷲ ގެ ޙުދޫދުތަށް ފަހަނައަޅާފައިވާ ކޮންމެ އެއްޗެއްކަމާއި އަދި ﷲ ފިޔަވައި އަޅުކަން ކުރެވޭ ކޮންމެ އެއްޗެއްކަން ނަންގަތް ބާބު ޤުރްއާއނާއި ސުންނަތުގައި، އާދި ޝަރްޢުގައި މިބަސް ...

ޝިރްކުގެ މަވާޟިޢުތަކާއި، ޡާޣޫތުތަށް ނައްތާނުލާ އެންމެ ދުވަހަކަށްވެސް ބެހެއްޓުން ހުއްދަވެގެނެއް ނުވޭ!!

]الانِتصارُ لحزِبِ اللهُ المُوحِّدِينَ وَالرَّدُّ عَلىَ المُجَادِلِ عَنِ المُشْرِكِينَ[ ގައި الإمام ابن القيم الجوزية -\-ގެ އަރިހުން الإمام عبد الله بن عبد الرحمن بن ...

الولاء و البراء (ގުޅުންބަދަހިކުރުމާއި ބަރީއަވުމުގެ) ތެރެއިން – ތައުޙީދުގެ ކަލިމަ لا إله إلا الله އަކީ ހަމައެކަނި ދުލުންބުނެލާ ބަހެއްކަމަށް ދަޢުވާކުރާ މީހުންނަށްދޭ ރައްދު

العلامة ابن القيم (\) ވިދާޅުވިއެވެ: ”ތައުޙީދަކީ ﷲ ފިޔަވައި އެހެން ޚާލިޤެއް ނުވާކަމަށާއި، އަދި ﷲ އީ އެންމެހާ ތަކެއްޗެއްގެ ވެރިރައްބު އަދި ވެރިރަސްކަލާނގެކަމަށް، އަޅާ އިޤުރާރުވާ އިޤުރާރުވުން އެކަންޏެއް ...

ޠާޣޫތަށް ކާފަރުވުމުގެ ބަޔާން-1

الله تعالى ވަޙީކުރެއްވިއެވެ:وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى(41)– (النازعات) މާނައީ،އަދި އެމީހާގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ حضرة ގައި ހުންނަންޖެހޭ ...

މުސްލިމުން، ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިންނަށް ވުރެ މަތިވެރިވުން

”ދީނާއި ޝަރީޢަތުގެ ގޮތުން ނަބިއްޔާ (صلى الله عليه وسلم) ގެންނެވި ކަންތައްތައް ފޯރުކޮށްދީ އަދި ހެކިތަކާއި މުޢުޖިޒާތްތަކުގެ ގޮތުން އެކަލޭގެފާނުގެ އެކަންތައްތަކާއިގެން ވަޑައިގެންނެވި ކަންތައްތައް ފޯރުކޮށްދިން މީހުން، މޫސާ (عليه ...