ލިޔުންތައް

ލަންޑަނުގެ ހިތްގައިމު ދިރިއުޅުމުން ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނަށް!

އިނގިރޭސިންނާއި އެމެރިކާނުންގެ އަޅުވެތި ކަމުގައި އެތައް ވޭނެއް ތަހައްމަލް ކޮށްފައިވާ މެދުއިރުމަތީގެ މުސްލިމުންނަށް އެހެން ގޮތެއް ހޯދައިދޭން ހިތްވަރު ގަދަ ބަޔަކު ވަނީ ތެދުވެފައެވެ. ސަލީބީން ބޭނުންވާ ގޮތް ނޫން އެހެން ...

ތިބާއަށް ﷲ سبحانه وتعالى އެނގެއެވެ. ނަމަވެސް ތިބާ އެކަލާނގެއަށް ކިޔަމަނެއްނުވަމުއެވެ.

އެބަސްފުޅަކީ: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (سورة غافر 60). މާނައަކީ “އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް ދުޢާކުރާށެވެ. ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ދުޢާ އިޖާބަކުރައްވާހުށީމެވެ.” ދެންނެވުނެވެ. “ތިމަންމެން ...

އެހެން ދައުލަތްތަކާއި އަޅާކިޔާއިރު އިސްލާމީ ދައުލަތް

ދާދިފަހުން ވޮޝިންޓަން ޕޯސްޓުގައި ޝާއިއު ކުރެވުނު ލިޔުމެއްގައި އެ ނޫހުގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރިކް ނޯކް ވަނީ އިސްލާމީ ދައުލަތާއި ބައެއް އެހެން ޤައުމުތަކާއީ ދެމެދު އަޅާ ކިޔާފައެވެ. ހަމައެކަނި އެ ލިޔުމުގައި ...

އެމެރިކާ އަކީ އަދިވެސް ބޮޑު ބާރެއްތަ؟

އެމެރިކާއަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ގައުމު ކަމަށް އެގައުމުން އައީ ބުނަމުންނެވެ. އަދި އެގައުމަށް އަޅުވެތިވެފައިވާ ދުނިޔޭގެ އެންމެހާ ގައުމުތަކުން ވެސް ދެކެމުން އައީ އެގޮތަށެވެ. އަރަބި އިސްލާމީ ގައުމަކަށް އެމީހުންގެ ...

ފަހެ ކާފިރުންނަށް މުވާލާތުކުރުން ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިމެ ޙަރާމް، ޟަރޫރަތަކަށްވެސް ހުއްދަވެގެނެއް ނުވޭ!

التبيان في كفر من أعان الأمريكان ގެ މުޤައްދިމާގައި الشيخ العلاًّمة علي بن خضير الخضير فكّ الله أسره‏ ވިދާޅުވިއެވެ: ﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ: وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ...

ދިދަ ވިހުރުވެން ޖެހޭ!

ދިދައެއް ވިހުރުވޭތީ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވެއްޖެއެވެ. އެދިދަ ފެނުމުން ފޮޓޯތައް ނަގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެހެންމީހުންނާ ހިއްސާ ކުރާ އިރު ލިޔެފައި އޮއްވައި މި ފެންނަނީ ” ބިރުވެރި” “ނުރައްކާތެރި” މިފަދަ އިބާރާތްތަކެވެ. ...

ދައުލަތުލް އިސްލާމް ތެދުވީ ވަރަށް ގިނަ ސަބަބު ތަކަށްޓަކައެވެ.

ﷲ ތަޢާލާ ޙަމްދުކުރަމެވެ. އެކަލާނގެއީ އަހަރުމެންގެ އުންމަތަށް އެތަކެއް ޒަމާންތަކެއްފަހު ޚަލީފާއެއް ވެރިކުރެއްވި އިލާހެވެ. އަދި ހިދާޔަތުގެމަގު، ހައްޤުގެ މަގު ހަނގުރާމައިގެ މަގު، މިނިވަންކަމާއި ޢިއްޒަތުގެ މަގު ބަޔާންކޮށްދެއްވި މާތް ނަބިއްޔާ ...

އިސްރާއީލުން “އިސްލާމީކް ސްޓޭޓް” އާ ގުޅޭ ސިއްރު މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ- ހުޅަނގުގެ ޑިޕޮލޮމޭޓް

އެމެރިކާއިން އިސްލާމީ ޚިލާފާތާ ދެކޮޅަށް ފަށާފައިވާ ހަނގުރާމައިގައި، އެމީހުންނަށް އެހީތެރިވެދިނިމުގެ ގޮތުން އިސްރާއިލުން ސެޓެލައިޓް ފޮޓޯ އާއި އަދި ވެސް އެހެނިހެން ޖާސޫސީ މަޢުލޫމާތު އެމެރިކާއަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކަމަށް ހުނޅަގުގެ ޑިޕޮލޮމޭޓަކު ...

ޚަވާރިޖުންނަކީ ކޮބާ؟

ޚަވާރިޖުންނާއި އެބައިމީހުންގެ މަޛްހަބާއިމެދު الشيخ: عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين رحمه الله ސުވާލު ދެންނެވުނެވެ. ދެންފަހެ ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. ޚަވާރިޖުންނާއި މެދު ދަންނައެވެ. ފަހެ އެބައިމީހުންނީ علي رضي الله ...

މަހްދީގެ ކުރިން ޚިލާފަތެއް ނުވާނެކަމަށް ބުނާ މީހުންގެ ޝުބުހަ ފިލުވާލުން

މާތް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރެއްވިކަމަށް އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ام سلمة ރިވާކުރެއްވިއެވެ.”ޚަލީފާއެއް އަވަހާރުވުމާ ގުޅިގެން ޚިލާފް އުފެދިގެންދާނެތެވެ.ފަހެ މަދީނާގެ އަހުލުވެރިންގެ ތެރެއިން މީހަކު މައްކާއަށް ފިލައިގެން ...