ޙަމަލާ

ޝީޝާންގެ ވެރިރަށުގައި ދެވުނު ޙަމަލާގައި 14 ފުލުހަކު މަރުވެ 28 ޒަޚަމް

ޝީޝާންގެ ވެރިރަށް ގްރޮޒްނީގައި ހުރި ޢިމާރާތްތަކަކަށް މުޖާހިދުން ދިން ޙަމަލާތަކެއްގައި، ޠާޣޫތީ ސަރުކާރުގެ 14 ސިފައިން މަރާލައިފިއެވެ. ރޫސީންގެ ޤައުމީ އެންޓިޓެރަރިސްޓު ކޮމިޓީން ހާމަކުރިގޮތުގައި، މި ޙަމަލާގައި 10 ފުލުހުން މަރުވެ، ...

ޚިލާފަތުގެ ދަށުގައިވާ ނައިޖީރިއާ ސިފައިން ދިން ޙަމަލާތަކުގައި 33 ޢަދުއްވުން މަރާލައިފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަށުގައިވާ ނައިޖީރިއާގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ، ޖަމާޢަތު އަހުލުއްސުންނަ ވަލް ޖިހާދު (ބޮކޮޙަރާމް) ގެ ސިފައިނިް، ނައިޖީރިއާގެ އުތުރުއިރުމަތީ ވެރިރަށަށް މިދިޔަ ހޯމަދުވަހު ޙަމަލާތަކެއް ދީފިއެވެ. މި ޙަމަލާތަކުގައި ގާތްގަނޑަކަށް ...

ލިބިޔާގެ “ބަރްޤާ” ދައުލަތުލް އިސްލާމްގެ ދަށަށް އައުމާއިއެކު ބައިޢަތުތަކާއިއެކު ޕެރޭޑެއް

  ލީބިޔާގެ ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ދައުލަތުލް އިސްލާމްގެ މުޖާހިދުން ވިލާޔަތު ބަރްޤާގައި ވަރުދަ ޕެރޭޑެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ޕެރޭޑްގައި އެތައް ސަތޭކަ މުޖާހިދުންނެއް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ ދަށަށް ރަސްމީކޮށް، ލީބިޔާގެ އެހެން ...

މިޞްރު އިސްރާއީލު ބޯޑަރު އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަށަށް ގެނެވުނުތާ 24 ގަޑި އިރު ނުވަނީސް އިސްރާއީލަށް ޙަމަލާދީފި

ވިލާޔާ “ސީނާއު” އަކީ ޚާލީފާ އިބްރާހީމް ބިން ޢައްވާދުގެ އެންމެ ފަހު ޚިޠާބުގައި އަމީރުން ކަނޑައެޅުއްވިކަމަށް އެންގެވި، ފަސް ޞަރައްހައްދުގެ ތެރެއިން އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޞަރަހައްދެވެ. އެއީ މިޞްރާއި އިޒްރާއީލާއި ...

އަލްއަމީރިޔާ – އިސްލާމީ ދައުލަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް:

ފައްލޫޖާގެ ހުޅަގުން 23 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި އޮންނަ އަލްއަމީރިއްޔާ ދައުލަތުލް އިސްލާމްގެ ބާރުގެ ދަށަށް ދާން އުޅޭކަމުގައި އަންބާރު ޕްރޮވިންސްގެ (އަމިއްލައަށް ހެދިގެން އުޅޭ) ޕްރޮވިންޝަލް ކައުންސިލްގެ އިސް ޚަބީޘް ސަބާހް ...