ހަމަލާ

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން ޑްރޯން ބޭނުންކުރަން ފެށުން، ކާފަރުންނަށް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލެއް

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން ޑްރޯން ބޭނުންކުރަން ފެށުން، ކާފަރުންނަށް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ކާފަރުން ޙާއްޞަ ކޮށް އެމެރިކާ މުސްލިމުންނަށް ޑުރޯން ހަމަލާ ދެމުން ދާތާ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. މި ގޮތަށް ދޭ ...

ސީރިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި 50 މީހުން ޝަހީދުވެއްޖެ.

ސީރިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ދައުލަތުލް އިސްލާމްގެ ރައްޤާ އަށްދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކެއްގައި 50 މީހުން ޝަހީދުވެއްޖެއެވެ. މީގެތެރޭގައި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ވެސް ހިމެނެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުން ޝަހީދުވެފައި ވަނީ އާންމުން ...