ހިޖުރަ

ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމަށްފަހު ތައުބާވެ ތަޥްޙީދުގެ މަގަށް ރުޖޫޢަވި ދިވެހި ދަރިއަކު ޚިލާފަތުގެ ބިމުގައި ޝަހީދުވެއްޖެ

ދިވެެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ކުފުރު މުޖުތަމަޢުގެ ތަރުބިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހައްދުފަހަނައަޅައި ގޮސް ޙައްޤު މަގުން އެއްކިބާވެފައިވަނިކޮށް، ﷲގެ ރަޙްމަތުން ޙައްޤުގެ އަލިކަން ފޯރި އަޙްމަދު މުންސިއު (މޮޗޯ) ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުގައި، އެންމެ ދަރުމަލިބެނިވި ...

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދިފާޢުގައި ނުކުތް އެމެރިކާގެ އަޚެއް ތުރުކީން ހައްޔަރުކޮށް އެމެރިކާއާ ޙަވާލުކޮށްފި

މުރުތައްދުންތައް އެމެރިކާ ފަދަ ކުފުރުގެ ބާރުތަކާއިއެކު އެއް މޭޒެއްގެ މަތިން ކާންފަށާފައިވާއިރު، ތުރުކީގެ ސަރުކާރުން އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތާއި ދެކޮޅު މިންވަރު އެންގުމަށްޓަކައި، ތުރުކީ މެދުވެރިކޮށް ޚިލާފަތަށް ވަނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މުސްލިމުންނަށް ...

ނޫސްވެރިކަމުގެ މުޑުދާރު ގަލަން

މިކަމަށް މިވެރިން ކިޔާ އުޅެނީ ‘މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން’ މިފަދައިންނެވެ. އެހެނަސް އެއަށް ވުރެ މިކަމަށް ކިޔުން މާ އައުލާކަން ބޮޑު ނަމަކީ ‘ނޫސްވެރިކަމުގެ މުޑުދާރު ގަލަން’، މިފަދައިންނެވެ. ސަބަބުތައް ގިނައެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ ...

އަނބިދަރިން ރާއްޖޭގައި ބޭތިއްބުމަށްފަހު އިސްލާމީ ދައުލަތަށް ހިޖުރަކުރެވިދާނެތޯ؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: ދެންފަހެ، މިރާއްޖޭގައި ތަންފީޒުކުރަނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ނޫންކަމާއި އަދި މިތަނުގައި ހިނގަނީ ...

މަޤްބޫލް ޤުރްއާން އުސްތާޒް އަލްފާޟިލް ޒަމީރު ފާރޫޤު އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބިމަށް ހިޖުރަ ކުރައްވައިފި

ކީރިތި ޤުރުއާން އުގަންނައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ އަލްފާޟިލް ޒަމީރު ފާރޫޤު، ޑިމޮކްރެސީގެ ކުފުރުގެ ނިޒާމުން މުޑުދާރު ކުރެވިފައިވާ މިބިން ދޫކޮށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަތިވެރި ހިޔާވަހިކަންވާ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބިމަށް ...

ޖާސޫސީ ލޯތަކުން ބަލަބަލައި ތިއްބާ، އަބޫ ރުމައިސާގެ މުޅި އާއިލާ ޚިލާފަތަށް

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އިސްލާމީ ދަޢުވަތު ފާޅުގައި ދެމުން ދިޔަ އަލްއަޙް އަބޫ ރުމައިސާއަކީ، ޓެރަރިޒަމްގެ ތުޙުމަތުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުން ހައްޔަރުކުރި އަޚެކެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް އެކަން ޘާބިތު ނުކުރެވުމުން، ކަފާލަތުގެ ދަށުން އޭނާ ދޫކޮށްލިތާ ...

ކައިވެންޏަށް އަހަރެއްވެސް ނުވާ ދެމަފިރިންގެ ދިރިއުޅުން އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރީއެވެ.

ޏ. ފުވަމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ ދެމަފިރިން ކަމުގައިވާ އަޙްމަދު މުންސިއުއާ މަރިޔަމް ސުމާ އެދެމަފިރިންގެ ދިރިއުޅުން ދައުލަތުލް އިސްލާމަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. އެދެމަފިރިންގެ ދިރިއުޅުން ދައުލަތުލް އިސްލާމަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިޖުރަކޮށްފައިވަނީ ދާދި ...