ހުވަފެން

ސޫމާލިޔާގެ އައްޝަބާބުގެ މުޖާހިދަކަށް ފެނުނު ރީތި ހުވަފެން

މި ހުވަފެން ފެނިފައިވަނީ ސޫމާލިޔާގެ އައްޝަބާބުގައި ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދިޔަ އެމެރިކާގެ މުހާޖިރަކަށެވެ. މުޖާހިދުންގެތެރޭ އެ އެޚާ މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ޓުވިޓަރ އެކައުންޓުގައި ބޭނުން ކުރާ [މުޖާހިދު މިސްކީ] ގެ ނަމުންނެވެ. ———————————————- އަހަންނަށް ...