ރާފިޟީ

ޚިލާފަތުން އުތުރު ބަޣްދާދުގައި ހުންނަ ޢިރާޤު ސިފައިންގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ޢަސްކަރީ މަރުކަޒު ހިފައިފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ޢިރާޤުގެ ވެރިރަށް ބަޣްދާދުގެ އުތުރުގައި ހުންނަ ޢިރާޤުގެ ރާފިޟީ ސަރުކާރުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޢަސްކަރީ މަރުކަޒު ހިފައިފިއެވެ. އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ގަދަފަދަ ފަހުލަވާނުން ޢިރާޤު ސިފައިންގެ 26 ...