ބޭޒާރު، ޞަޙަވާތުން،

ޞަޙަވާތުންގެ ބޮޑު ބޭޒާރު: ޝެއިޚް ޢަދުނާނީގެ މުބާހަލާއަށްފަހު…

ޝެއިޚް ޢަދުނާނީ \ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހު ކުރެއްވި މުބާހަލާއަށްފަހު ޝާމްގައި ކުރެވެމުންދާ ހަނގުރާމައަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައެވެ. ޝެއިޚް ވިދާޅުވިއެވެ:- [އޭ ﷲ! އަހަރެމެން ދެވެރިންކުރެ ދޮގުހަދާ ...