އަންބާރު

ވިލާޔަތުލް އަންބާރު: އެންމެ ފަހުން [އަލްބަޣްދާދީ] ވެސް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަށަށް!

ވިލާޔަތުލް އަންބާރުގެ ޢަސްކަރީގޮތުން މުހިއްމު [އަލްބަޣްދާދީ] ސަރަޙައްދުވެސް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ ދަށަށް ވަރުގަދަ ކުރިމަތިލުންތަކަކަށްފަހު ގެނެވިއްޖެއެވެ. މިއީ ޙަދީޘާ ފެން ޑޭމް ކޯރާއި ހީޠު އާއި ދެމެދުގައިވާ ސަރަޚައްދެކެވެ. އިސްލާމީ ...

ވިލާޔަތު އަންބާރު: ޒަކާތާއި ޞަދަޤާތް އޭގެ ޙައްޤުވެރީންނާ ޙަވާލުކޮށްފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތެއް ކަމަށްވާ އަންބާރުގައި، ޒަކާތާއި ޞަދަޤާތް އޭގެ ޙައްޤުވެރީންނަށް ޙަވާލުކުރުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ޚިލާފަތުގެ ފަރާތުން ގޮވާމުގެ ބާވަތްތައް މިނެކިރުމަށްފަހު ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. މިއިން ކޮންމެ ކޮތަޅެއްގައި ...

އަންބާރު ފުނޑިއްޖެ – ޚިލާފަތުގެ 10000 ސިފައިން ބަޣްދާދު ވަށާލައިފި

މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ސިފައިން ދިން މަގުމަތީ ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި އަންބާރު ޕްރޮވިންސްގެ ފުލުހުންގެ ބޮޑު ޚަބީޘް ވަނީ މަރާލާފައެވެ. ބަޣްދާދުއާ އިންވެގެން އޮންނަ މިޕްރޮވިންސްގެ ބޮޑުބައެއް މިހާރުވަނީ ...