އަފްޣާނިސްތާން

ކާބުލްގެ ޢަސްކަރީ އެކަޑަމީއަކަށް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ވަރުގަދަ އިންޣިމާސީ ހަމަލާއެއް ދީފި

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގައި ޤާޢިމްކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ ވާޤިވެރި ޢަސްކަރީ އެކަޑަމީއަކަށް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ޚުރާސަން ވިލާޔަތުގެ މުޖާހިދުންތަކެއް ވަދެ ވަރުގަދަ ހަމަލާއެއް ދީފިއެވެ. ﷲ ` އަށް ވަކީލު ކުރާ ޙާލު، ...

ޚުރާސާނުގެ މުޖާހިދުން, ބައިގަނޑު ބައިގަނޑަށް ޚިލާފަތުގެ ދަށަށް

ޚުރާސާނުގެ ލަޝްކަރުތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަޖްމޫޢުތައް މުސްލިމުންގެ ޚަލީފާ އަބޫބަކުރުލް ބަޣްދާދީއަށް ބައިޢަތު ދެއްވައި ޚިލާފަތުގެ ދަށުން ޙަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ. މަޖްމޫޢުތަކުގެ އަމީރުންނާއިއެކު ދިގު މަޝްވަރާތަކަކަށްފަހު، މިހުރިހާ ޖަމާޢަތްތަކެއްވެސް ވަނީ ...

އެމެރިކާއާ އިނގިރޭސިވިލާތް އެންމެފަހުން އަފްޣާނިސްތާނުން ފިލާ ރައްކާވަނީ!

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ޖިހާދުގެ ބިންތަކުން ލިބުނު ނާކާމިޔާބީގެ ހިތިކަމާއެކު، އެމެރިކާއާ އޭގެ އަނބި އިނގިރޭސިވިލާތް އެތަން ދޫކޮށް ފިލާ ރައްކާވާން ފަށައިފިއެވެ. އަފްޣާނިސްތާނުގެ ހިލްމަންދުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ކޭމްޕު ބޭސްޓަންގައި ހުރި އިނގިރޭސިންގެ ޢަސްކަރީ ...