އަދްނާނީ

[އޭ އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ހަނގުރާމަވެރިންނޭވެ!]

ވީޑިއޯ އޮންލައިން ކޮށް ބެއްލެވުމަށް ވީޑިއޯގެ ނަން: [އޭ އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ހަނގުރާމަވެރިންނޭވެ!] ދިގުމިން: 5 މިނެޓް 31 ސިކުންތު. ޝާއިޢުކުރީ: އަލްމުރާބިޠޫން ބަސް: ޢަރަބި – (ދިވެހި ސަބްޓައިޓްލްސް އާއެކު) ...