އަލްޙަޔާތު މީޑިއާ

އިއްފަތް ނަގާލެވުނު ޠާހިރު އުޚްތުންގެ ޙައްޤުގައި އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ޤުރުބާނީ

މީގެ 4 އަހަރު ކުރިއެވެ. އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ވިލާޔަތު ޙަލަބުގައި މުރުތައްދު ޞަޙަވާތު ހަނގުރާމަވެރިން ޙަލަބުގެ އުތުރު ރަށްފުށު ސަރަހައްދުގައިތިބި އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ސިފައިންނަށް ޙިޔާނާތްތެރިވިއެވެ. އަދި ހީލަތާއިއެކު އެތައް އަޚުންނާއި ...