އިންޣިމާސީ

ކާބުލްގެ ޢަސްކަރީ އެކަޑަމީއަކަށް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ވަރުގަދަ އިންޣިމާސީ ހަމަލާއެއް ދީފި

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގައި ޤާޢިމްކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ ވާޤިވެރި ޢަސްކަރީ އެކަޑަމީއަކަށް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ޚުރާސަން ވިލާޔަތުގެ މުޖާހިދުންތަކެއް ވަދެ ވަރުގަދަ ހަމަލާއެއް ދީފިއެވެ. ﷲ ` އަށް ވަކީލު ކުރާ ޙާލު، ...