އިސްލާމީ ޚިލާފަތު

ރައްޤާ ފުނޑިއްޖެ! ޚިލާފަތެއް ނުފުނޑޭ!

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވެރިރަށް ރައްޤާ މުރުތައްދުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ދިޔަ ޚަބަރަކީ ބައެއްގެ ހިތްތަކަށް ފިނިކަން ލިބިގެން ދިޔަ، އަދި ޚިލާފަތުގެ ދަންމަރު ނިވާލެވުނީކަމުގައި ހީކޮށް އުފާވެރިވާންވީ ޚަބަރެއްކަމުގައި ވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ...

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ ދަޢުވަތަކީ މިއީއެވެ.

¢وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ£ [ތިމަން އިލާހަށް އަޅުކަން ކުރަން މެނުވީ ތިމަން އިލާހު އިންސީންނާއި ޖިންނީން ނުހައްދަވަމުއެވެ.] ¢وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ...

އިސްލާމީ ދަޥްލަތަކީ ޚަވާރިޖުންނެއް ނޫނެވެ. އަދި ކިއެއް ތަކްފީރީންނެއްވެސް ނުމެ ނޫންމެއެވެ. (1)

ފަހެ ޠާޣޫތަށް ކާފަރުވެ އަދި މިއްލަތް އިބްރާހިމް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަޙްޤީޤު ކުރާ ބަޔަކު ކަމުގައިވަނީ ނަމަ، އެބަޔަކާއި ދިމާލަށް ތިއީ [ޚަވާރިޖުންނޭ]، [ތަކްފީރީންނޭ] ބުނުމަކީ އެއީ ތަޥްޙީދުގެ ދަޢުވަތުގެ ޢަދުއްވުންގެ ...