އެމެރިކާ

އިސްލާމީ ޚިލާފަތު ނައްތާލުމަށް އެމެރިކާސިފައިންނާއި ޖައިޝުލް ފަތުޙުން ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރެއްނެރެފި

ނޭޓޯ-ތުރުކީގެ ކޯލިޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް އައިސްތިބި ޖައިޝުލް ފަތުޙުގެ އެންމެ ބޮޑު އަދި މައިގަނޑު ގުރޫޕު، އަޙްރާރުއް ޝާމް އާއި ޖައިޝުލް ފަތުޙުގެ ތިންވަނަޔަށް އެންމެ ބޮޑު ފައިލަޤުއް ޝާމް އެމެރިކާ-ރަޝިޔާގެ ޑީލަށް ...

އެމެރިކާ ސިފައިން އައުމުން FSA ގެ [އަޙްރާރުއް ޝަރުޤިއްޔާ] ކުލީސިފައިން އެކަމާ ދެކޮޅުހެދީ ކީއްވެ؟

ފޮޓޯ:- އެމެރިކާއިން ދީފައިވާ ޔުނީފޯރމް ތަކާއި ޓޯކީގައި އައްޝަރްޤިއްޔާގެ އިސްވެރިން ބަޔާނެއް ދެނީ އެމެރިކާގެ ހަނގުރާމައިގެ އިސްޕެޝަލް ފޯރސަސްގެ ޕުލެޓޫނެއް އިއްޔެގެ ވަޤުތެއްގައި ތުރުކީވިލާތާއި ކައިރީގައިވާ އައްރާއީ ޝަހަރަށް ވަދެއްޖެއެވެ. އެމެރިކާގެ ...

ސުޢޫދީގެ ބޮޑު މުފްތީގެ ފަތުވާ ބޭނުންކޮށްގެން އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބާޠިލުކަން އެމެރިކާއިން އިޢުލާނުކޮށްފި

އާލް ސަލޫލް (ސަލޫލުގެ އާއިލާ) އަކީ 1740 ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ޖަޒީރަތުލް ޢަރަބް ނުވަަތަ ޢަރަބި ކަރައިގައި ޝިރުކުކުރުން ޢާއްމުވެ ކުފްރުން ބަވާހުން ފެނި ފާޅުވުމުން އެވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް ޝައިޚް ...

އަބޫ ޣުރައިބު ޖަލުގެ ޞަފްޙާތަކުން ޞަފްޙާއެއް

އިސްލާމީ ޚިލާފަތު ރުޖޫޢަވުމުން، ހުޅަނގުގެ ކާފަރުންނާއި، މެދުއިރުމައްޗާއި އަދި އެނޫނަސް ނަމުން މުސްލިމު ސަރުކާރުތަކުގެ ލޭބަލް ޖަހައިގެން ތިބި ޠާޣޫތީ ދަޥްލަތްތަކުން، ޚިލާފަތުގެ ލޯބި މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކުގައި އާލާވެ އެކަމަށް އެދިދާނެކަމުގެ ...

އެމެރިކާގެ އަނިޔާ ރިޕޯޓުގައި ނުހިމެނޭ ވާހަކަތައް (18+)

އެމެރިކާއިން ވަނީ މުސްލިމުންނަށް ކޮށްފައިވާ އަނިޔާތަކާއި ބެހޭ ރިޕޯޓެއް މީގެ ދެދުވަހެއްކުރިން ޝާއިޢުކޮށްފައެވެ. މިރިޕޯޓު ޝާއިޢު ކުރެވުނީ އެތަކެތި ލީކުކޮށްލެވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެއްވެސް ހާލެއްގައި އެކަމަށް އެވެރިން އެދިގެނެއް ނޫނެވެ. އަދި ...

އިސްލާމީ ދަޥްލަތާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާނުން ފައިމަގުގައި އަރައިގަންނަނީ

އެމެރިކާގެ ރައީސް އޮބާމާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބުނެފައިވަނީ އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު 1500 ސިފައިންނާއެކު، އިސްލާމީ ދަޥްލަތާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ހަނގުރާމައަށް ވަނީ އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައެވެ. [އަހަރެމެންގެ ފުރަތަމަ އަމާޒަކަށް ވީ ...

ޞަލީބީ ކުއްތާތަކާއި ވާގިވެރިންނަށް ދިން އިންޒާރަކާއިއެކު އެމެރިކާ ބޮޑު ބިރުވިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރެއަށް

އަމިއްލަ ކައްވަޅުކޮންނަން ޢިރާޤަށް އެނބުރި ދާންއުޅޭ އެމެރިކާގެ ޞަލީބީ ކުއްތާތަކާ އެމީހުންގެ އައުލިޔާއިންގެ ހޭވެރިކަން ނައްތާލާވަރުގެ، ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް ދައުލަތުލް އިސްލާމްގެ ސިންގާތައް ދީފިއެވެ. ދައުލަތުލް އިސްލާމް އިން “ولو كره ...

އެމެރިކާއާ އިނގިރޭސިވިލާތް އެންމެފަހުން އަފްޣާނިސްތާނުން ފިލާ ރައްކާވަނީ!

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ޖިހާދުގެ ބިންތަކުން ލިބުނު ނާކާމިޔާބީގެ ހިތިކަމާއެކު، އެމެރިކާއާ އޭގެ އަނބި އިނގިރޭސިވިލާތް އެތަން ދޫކޮށް ފިލާ ރައްކާވާން ފަށައިފިއެވެ. އަފްޣާނިސްތާނުގެ ހިލްމަންދުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ކޭމްޕު ބޭސްޓަންގައި ހުރި އިނގިރޭސިންގެ ޢަސްކަރީ ...

ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި އެމެރިކާ ޓެރަރިސްޓަކަށް ޙަމަލާދީ މަރާލައިފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތާދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރަމުން އަންނަ އަހްޒާބުގެ މައި މޫ ކަމަށްވާ އެމެރިކާގެ ޢަސްކަރީ ސިފައިންގެ އޫރަކަށް ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ޙަމަލާދީ އޭނާގެ ދުވަސް ދުއްވާލައިފިއެވެ. ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށްކަމަށްވާ ރިޔާޟްގައި ...

އިސްލާމީ ޚިލާފަތާ ދެކޮޅަށް ބޮން އެޅުމަށް ތުރުކީގެ ވައިގެ މަރުކަޒުތައް ދެނީ

މުޅި އިސްލާމީ ޚިލާފަތާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާއާ އަދި އޭގެ އަޢުވާނުން ފަށައިގެންއުޅޭ ހަނގުރާމައިގާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ތުރުކީން އެތަނުގެ ޢަސްކަރީ ވައިގެ މަރުކަޒުތައް ދޭނެކަމަށް ޚަބަރުތަކުން ބުނެއެވެ. މިބިލަކީ ސޫރިޔާ ...