ވީޑިއޯ

ޝަހީދުވި އަބްޠާލުން (ދިވެހި ވީޑިއޯ ނަޝީދު)

ﷲގެ މަގުގައި ޖިހާދުކޮށް ޝަހީދުވާ މުސްލިމުންނަކީ އެބައެއްގެ ފުރާނަތައް ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ރިޒްޤު ލިބިގެންވާ ޙާލު ދިރިތިބިބައެއް ކަމާއިމެދަކު، އެއްވެސް މުއުމިނަކު ޝައްކެތް ނުކުރާނެއެވެ. އިސްލާމީ ޚިލާފަތާއިއެކު ފައިތިލަ ޘާބިތުކޮށް ކުރިއަށް ...

ޖޯން ކޭންޓްލީގެ އެންމެ ފަހުގެ ރިޕޯޓް [މޫޞަލްގެ ތެރެއިން]

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޖޯން ކޭންޓްލީގެ އައު ރިޕޯޓެއް ޝާއިޢުކޮށްފިއެވެ. 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު އެމެރިކާގެ ނޫސްވެރިޔާ ޖޭމްސް ފޮލޭ އާއިއެކު ހައްޔަރު ކުރެވުނު ...

ގަދަފަދަ މަމާލިކުންގެ ލަޝްކަރެއް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަށުގައި ބޮޑުވަނީ

މަމާލިކުންނަކީ ތުރުކުމާނީ ދަރިފަސްކޮޅުގެ ހަނގުރާމައިގެ ސިންގާތަކެވެ. ޞަލާޙުއްދީން އައްޔޫބީގެ ޒަމާނުއްސުރެ މިއީ އިސްލާމީ ލަޝްކަރުގެ އެންމެ އިސް ހަނގުރާމަވެރިންނެވެ. އަދި ޢައިން ޖާލޫތާއި އެކު ޤުދުސްގެ ހިމާޔަތްތެރިންނެވެ. އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ ...

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ފުރާވަރު ސިންގާތަކުގެ ތަމްރީނުތައް ދައްކާލައިފި

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ފުރާވަރުގެ ކުދިން ތަމްރީނުކުރާ މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން، ނައިނަވާ ޞަރަހައްދުގެ މަރުކަޒެއް، އެޞަރަހައްދުގެ މީޑިއާއިން ދައްކާލައިފިއެވެ. އެއީ ނައިނަވާގެ މީޑިއާއިން ނެރެމުން އަންނަ ސިލްސިލާ، [ޖިހާދުގެ ލޭ] ގެ ދެވަނަ ...

ޞަލީބީ ކުއްތާތަކާއި ވާގިވެރިންނަށް ދިން އިންޒާރަކާއިއެކު އެމެރިކާ ބޮޑު ބިރުވިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރެއަށް

އަމިއްލަ ކައްވަޅުކޮންނަން ޢިރާޤަށް އެނބުރި ދާންއުޅޭ އެމެރިކާގެ ޞަލީބީ ކުއްތާތަކާ އެމީހުންގެ އައުލިޔާއިންގެ ހޭވެރިކަން ނައްތާލާވަރުގެ، ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް ދައުލަތުލް އިސްލާމްގެ ސިންގާތައް ދީފިއެވެ. ދައުލަތުލް އިސްލާމް އިން “ولو كره ...

މިޞްރު އިސްރާއީލު ބޯޑަރު އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަށަށް ގެނެވުނުތާ 24 ގަޑި އިރު ނުވަނީސް އިސްރާއީލަށް ޙަމަލާދީފި

ވިލާޔާ “ސީނާއު” އަކީ ޚާލީފާ އިބްރާހީމް ބިން ޢައްވާދުގެ އެންމެ ފަހު ޚިޠާބުގައި އަމީރުން ކަނޑައެޅުއްވިކަމަށް އެންގެވި، ފަސް ޞަރައްހައްދުގެ ތެރެއިން އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޞަރަހައްދެވެ. އެއީ މިޞްރާއި އިޒްރާއީލާއި ...

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ އާ ވީޑިޔޯ ޑޮކިޔުމެންޓްރީ [ދި ފްލޭމްސް އޮފް ފަޔަރ]

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ އާ ވީޑިޔޯ ޑޮކިޔުމެންޓުރީ “ދި ފުލޭމުސް އޮފް ފަޔަރ” ނިކުމެއްޖެއެވެ. މިއީ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ  އިނގެރޭސި މީޑިޔާ ގޮފި އަލް ޙަޔާތު މީޑިޔާ ސެންޓަރ ގެ އުފެއްދުމެކެވެ. އަލް ...