މަހުދީ

މަހްދީގެ ކުރިން ޚިލާފަތެއް ނުވާނެކަމަށް ބުނާ މީހުންގެ ޝުބުހަ ފިލުވާލުން

މާތް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރެއްވިކަމަށް އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ام سلمة ރިވާކުރެއްވިއެވެ.”ޚަލީފާއެއް އަވަހާރުވުމާ ގުޅިގެން ޚިލާފް އުފެދިގެންދާނެތެވެ.ފަހެ މަދީނާގެ އަހުލުވެރިންގެ ތެރެއިން މީހަކު މައްކާއަށް ފިލައިގެން ...