މަރު

ހިތި ނިމުން

މުސްލިމު ދެމަފިރައެއްގެ ހުރި ހަމައެކަނި ފިރިހެން ދަރިއެކެވެ. ދުނިޔޭގައި އޭނާ އެދޭނަމަ އެދޭ އެންމެހާ އުފާތަކާއި އަރާމު އޭނާއަށް ހޯދާ ދެއެވެ. މައިންބަފައިންގެ މުއްސަނދިކަމުގައި، ފައިސާއާއި މުދަލުގައި ފީނާ ފަތަމުން ދިޔަ ...

ސިޙްރުވެރިއަކަށް ﷲގެ ޙުކުމްފުޅު ތަންފީޛުކޮށް ބޯ ކަނޑާލައިފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުން ސިޙްރުވެރިއެއްގެ މައްޗަށް ﷲގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށް ބޯ ކަނޑާލައިފިއެވެ. ވިލާޔަތު ޞަލާޙުއްދީން މީޑިއާއިން ޝާއިޢުކުރި ޞޫރަތަކުގައި، ފެނިގެންދަނީ ސިޙްރުވެރިއެއްގެ މައްޗަށް ﷲގެ ޙުކުމްފުޅު ތަންފީޛުކުރުމުގެ ކުރިން، ސިޙްރުވެރިއެއްގެ ...