މުޖާހިދުން

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން ޑްރޯން ބޭނުންކުރަން ފެށުން، ކާފަރުންނަށް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލެއް

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން ޑްރޯން ބޭނުންކުރަން ފެށުން، ކާފަރުންނަށް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ކާފަރުން ޙާއްޞަ ކޮށް އެމެރިކާ މުސްލިމުންނަށް ޑުރޯން ހަމަލާ ދެމުން ދާތާ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. މި ގޮތަށް ދޭ ...

ޚަބަރު 24 ފެބްރުއަރީ 2017

ޚިލާފަތުގެ ބިމުން ފެބުރުވަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ފާހަނގަކޮށްލެވުނު ބައެއް ޚަބަރުތަކުގެ ޚުލާސާ – ވިލާޔަތު ސައިނާއީގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ މިޞްރުގެ މުރުތައްދު ސިފައިންގެ އަސްކަރީ އުޅަނދަކަށް ޙަމަލާދީ ހަލާކުކޮށްލާފައެވެ. – ...

ތޭރިތަކުގެ ފުރަގަހުން އެންމެހައި މުޖާހިދުންނަށްވާ ނަޞޭޙަތެއް

ތޭރިތަކުގެ ފުރަގަހުން އެންމެހައި މުޖާހިދުންނަށްވާ ނަޞޭޙަތެއް  ނާޞިރު އިބުނު ޙަމަދު އަލް ފަހްދު ގެ ފަރާތުން މުޖާހިދުންނަށް- ﷲ ތިޔަބައި މީހުންނަށް ނަޞްރު ދެއްވާށިއެވެ.  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

ޚަބަރު 17 ފެބްރުއަރީ 2017

ޚިލާފަތުގެ ބިމުން ފެބުރުވަރީ 17 ވަނަ ދުވަހު ފާހަނގަކޮށްލެވުނު ބައެއް ޚަބަރުތަކުގެ ޚުލާސާ – ވިލާޔަތު ޚުރާސާންގެ ޕާކިސްތާނުގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ފައްޅިއަކަށް އިސްތިޝާދީ ޙަމަލާއެއްދީ 100 އަށްވުރެ ގިނަ މުޝްރިކުން ...

އަބޫ މުހައްނަދުއް ސުވައިދާވީ \ އަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟

އަބޫ މުހައްނަދު އައްސުވައިދާވީ (أبي مهند السويداوي) އެހެންނަމަކުން ނަމަ، ޙާޖީ ދާޥޫދު ނުވަތަ ޢަބްދުއްސަލާމަކީ، އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ތަނބުތަކުގެ ތެރެއިން ތަނބެއް އަދި ލީޑަރެކެވެ. އަދި އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ މުހިއްމު ...

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ސިފައިން ޙަމަލާތަކެއް ޢައިނުލް އިސްލާމްގެ މުލްޙިދުންނަށް

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ ސިފައިން، ޢައިނުލް އިސްލާމް (ކޫބާނީ) ގައި ތިބި އަލްމާނީ ފިކުރުގެ ކުރުދީންނަށް އަމާޒުކޮށް ޙަމަލާތަކެއް ދީފިއެވެ. މި ޙަމަލާތައް ދީފައިވަނީ ބޮޑެތި ހާވަންތަކާއި 57 އެމްއެމްގެ ބަޑިތަކާއި ...

ޚުރާސާނުގެ މުޖާހިދުން, ބައިގަނޑު ބައިގަނޑަށް ޚިލާފަތުގެ ދަށަށް

ޚުރާސާނުގެ ލަޝްކަރުތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަޖްމޫޢުތައް މުސްލިމުންގެ ޚަލީފާ އަބޫބަކުރުލް ބަޣްދާދީއަށް ބައިޢަތު ދެއްވައި ޚިލާފަތުގެ ދަށުން ޙަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ. މަޖްމޫޢުތަކުގެ އަމީރުންނާއިއެކު ދިގު މަޝްވަރާތަކަކަށްފަހު، މިހުރިހާ ޖަމާޢަތްތަކެއްވެސް ވަނީ ...

ލިބިޔާގެ “ބަރްޤާ” ދައުލަތުލް އިސްލާމްގެ ދަށަށް އައުމާއިއެކު ބައިޢަތުތަކާއިއެކު ޕެރޭޑެއް

  ލީބިޔާގެ ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ދައުލަތުލް އިސްލާމްގެ މުޖާހިދުން ވިލާޔަތު ބަރްޤާގައި ވަރުދަ ޕެރޭޑެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ޕެރޭޑްގައި އެތައް ސަތޭކަ މުޖާހިދުންނެއް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ ދަށަށް ރަސްމީކޮށް، ލީބިޔާގެ އެހެން ...