ފޮތް

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ އިނގިރޭސި މަޖައްލާ [ދާބިޤް] ގެ 7 ވަނަ ޢަދަދު ނިކުމެއްޖެ!

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ފަރާތުން އިނގިރޭސި ބަހުން ނެރުއްވަމުން އަންނަ މަޖައްލާ [ދާބިޤް] ގެ 7 ވަނަ ޢަދަދު ނިކުމެއްޖެއެވެ. އިންޓަރނޭޓް މެދުވެރިކޮށް ޑައުންލޯޑްކުރެވޭ ގޮތަށް ނެރޭ މި މަޖައްލާގައި މުހިއްމު ސުރުޚީތަކަށް ...

ފޮތް: “އެހިރަފުސް ދުވަހަކުވެސް ނުއޮބޭނެއެވެ.” – ޝައިޚް އަންވަރުލް އަޥްލަޤީ \

މިފޮތަކީ ރަސޫލުﷲ؛ އަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުންގެ ޙުކުމާއި ބެހޭގޮތުން، އިމާމް އަންވަރުލް އަޥްލަޤީ \ ދެއްވާފައިވާ ދަރުސްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެވެ. ދަރުސްގެ އިނގިރޭސި ނަމަކީ The Dust will never settle ...

ޢިލްމީ ދިރާސާ: އިޖްތިހާދުކުރުމުގައި ކަންކަމުގެ ޚާއްޞަ އަހުލުވެރިންގެ އެހީ ލިބިގަތުމުގެ މަޝްރޫޢިއްޔަތު-1

بسم الله الرحمن الرحيم މުޤައްދިމާ إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا ...

ރަމަޟާން މަހުގައި ، މުޖާހިދުން ނާއި ، އިސްލާމީ އުއްމަތަށްވާ މެސެޖެއް

މިފޮތް – ޑިޖިޓަލް ފޮތެއް ނޫނީ އޯޑިއޯއެއްގެ ގޮތުގައި، ނޫނީ ޗާޕުކުރެވިފައިވާ ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި، ނުވަތަ މިފޮތުގެ ބަޔެއް ނޫނީ މިފޮތުން މަޢުލޫމާތެއް ނަގައި، އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ޝާއިޢުކޮށް ބޭނުން ކުރުމުގެ ...