ލީބިޔާ

ސިރްތުގެ އިރުމަތީގައި އޮންނަ ޖާލިޠް ޢަސްކަރީ މަރުކަޒު ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުން ލީބިޔާގެ ސިރްތުގެ އިރުމަތީ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދައިފިއެވެ. މިގޮތުން އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުން ސިރްތުގެ އިރުމަތިން އޮންނަ އަލްޖާލިޠްގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ ޢަސްކަރީ މަރުކަޒަށް ހަމަލާދީ ...

ވިލާޔަތުލް ބަރްޤާގެ މުސްލިމު ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް މުރުތައްދުންގެ ވައިގެ ޙަމަލާއެއްދީފި

ކުރީގެ ލީބިޔާގެ ސަރަޙައްދެއްގޮތުގައި އޮތް، ނަމަވެސް މިހާރު އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތެއް ކަމުގައިވާ ވިލާޔަތު ބަރްޤާގެ މުސްލިމު ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް އަމާޒުކޮށް، ލީބިޔާގެ މުރުތައްދު ސަރުކާރުން ވައިގެ ޙަމަލާތަކެއް ދީފިއެވެ. ދަރްނާގައި ...

ލީބިޔާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ޚިލާފަތުގެ ސިފައިން މިޞްރުގެ 21 ޞަލީބީއެއްގެ ބޯ ކަނޑާލުން

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ ބާރު ޚުރާސާނުން ފެށިގެން އެފްރިޤާގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ފެތުރެމުން އަންނަކަމީ ދެބަސްވެވެން އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ. އެގޮތުން މީގެ ތިން އަހަރުކުރިން ލީބިޔާގެ ޠާޣޫތު ޣައްޒާފީގެ ވެރިކަން ނިމި އޭނާވެސް ...

ލިބިޔާގެ “ބަރްޤާ” ދައުލަތުލް އިސްލާމްގެ ދަށަށް އައުމާއިއެކު ބައިޢަތުތަކާއިއެކު ޕެރޭޑެއް

  ލީބިޔާގެ ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ދައުލަތުލް އިސްލާމްގެ މުޖާހިދުން ވިލާޔަތު ބަރްޤާގައި ވަރުދަ ޕެރޭޑެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ޕެރޭޑްގައި އެތައް ސަތޭކަ މުޖާހިދުންނެއް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ ދަށަށް ރަސްމީކޮށް، ލީބިޔާގެ އެހެން ...

ލީބިޔާގައިވާ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ އަވަށްތައް އާރާސްތުކުރަނީ

ދަރްނާ: އިސްލާމީ ޚިލާފަތަށް ބައިޢަތު ހިފާ އެކަތިގަނޑަކަށްވެފައިވާ ލީބިޔާގެ އަންޞާރުއް ޝަރީޢާގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ އަވަށެކެވެ. އަންޞާރުއް ޝަރީޢާއަކީ، 2012 ވަނަ އަހަރު ބިންޣާޒީގައި ހުރި، އެމެރިކާގެ އެމްބެސަޑަރު ކްރިސްޓޮފާ ސްރީވަންސް ...

ލީބިޔާގެ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ސިންގާތަކުގެ ޢަސްކަރީ ޕެރޭޑާއި ޢީދު ޙަފްލާ

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ލީބިޔާގެ ދަރްނާގެ މަޖްލިސުއް ޝޫރާ ޝަބާބް އަލް މުޖާހިދީން، އިސްލާމީ ޚިލާފަތަށް ބައިޢަތު ދިން ފަހުން، އެކަމުގެ އުފާ ފާޅުކޮށް މުޖާހިދުންނާއި ރައްޔިތުން ޢަސްކަރީ ހަތިޔާރާއިއެކު ޕެރޭޑެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ...