ޓެރަރިޒަމް

އަސްކަރީ ތަމްރީން ހޯދުމާއި،ތަފާތުވައްތަރުގެ ހަތިޔާރާއި އާލާތްތައް އެއްކުޅައުމުގެ ވާޖިބުކަން.

އޭ އަޚާއެވެ! ދަންނާށެވެ! ޖިހާދަށް ތައްޔާރު ނުވުމަކީ މުނާފިޤު ކަމުގެ ސިފައެކެވެ. ފަހެ ރަސޫލާ ؛ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.: “ޖިހާދުގެ ޙަރަކާތެއްގައި (ނުވަތަ ޣަޒްވާއެއްގައި) ބައި ވެރި ނުވެ އަދި ބައިވެރި ...

ކުފުރާއި ނިފާޤުގެ ބައިގަނޑާއި ދެކޮޅަށް ތެދުވޭ!

އޭ އިސްލާމީ އުއްމަތެވެ! ފަހެ އެހެންކަމުން އަޑުއަހާށެވެ! ކަނުލާ އަޑުއަހައި ފިކުރުހިންގާ ޙާލު ތެދުވާށެވެ! އެހެނީ ބަލިކަށިކަމުގެ ކަސްތޮޅުތަކުން މިނިވަންވާންވީ ވަގުތު އައިސް ޖެހިއްޖެއެވެ. ޠާޣޫތީ ވެރިންނާއި ކުރިމަތިލާ، ޚިޔާނާތްތެރި ޚާއިނުން, ...