ޚިލާފަތު

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ޚަބަރުތައް

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ހަމަލާއެއްހައި ޢިރާޤުގެ ފެޑެރަލް ފުލުހުންގެ 15 މީހަކު މަރާލައި  9 އަކަށްވުރެ ގިނަ ފުލުހުން ޒަހަމްކޮށްލައިފިއެއެވެ. މިއީ އިސްހާޤީ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ރާފިޟާއިންގެ ފެޑެރަލް ޕޮލިހުންގެ ހަމަލާއަށް ދެވުނު ...

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން ޑްރޯން ބޭނުންކުރަން ފެށުން، ކާފަރުންނަށް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލެއް

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން ޑްރޯން ބޭނުންކުރަން ފެށުން، ކާފަރުންނަށް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ކާފަރުން ޙާއްޞަ ކޮށް އެމެރިކާ މުސްލިމުންނަށް ޑުރޯން ހަމަލާ ދެމުން ދާތާ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. މި ގޮތަށް ދޭ ...

ތޭރިތަކުގެ ފުރަގަހުން އެންމެހައި މުޖާހިދުންނަށްވާ ނަޞޭޙަތެއް

ތޭރިތަކުގެ ފުރަގަހުން އެންމެހައި މުޖާހިދުންނަށްވާ ނަޞޭޙަތެއް  ނާޞިރު އިބުނު ޙަމަދު އަލް ފަހްދު ގެ ފަރާތުން މުޖާހިދުންނަށް- ﷲ ތިޔަބައި މީހުންނަށް ނަޞްރު ދެއްވާށިއެވެ.  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

ޚަބަރު 12 ފެބްރުއަރީ 2017

ޚިލާފަތުގެ ބިމުން ފެބުރުވަރީ 12 ވަނަ ދުވަހު ފާހަނގަކޮށްލެވުނު ބައެއް ޚަބަރުތަކުގެ ޚުލާސާ – ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ވިލާޔަތު ޞަލާޙުއްދީނުގެ ތިކުރީތުގައި ޕާރކު ކޮށްފައި އޮތް ކާރެއް ގޮއްވާލައިގެން ހަމަލާއެއްދީ ރާފިޟީ ...

އަލްބަޔާން ރޭޑިއޯގެ ޚަބަރުތައް (16 ރަމަޟާން 1437ހ)

މުހިއްމު ސުރުހީތައް: ވިލާޔަތު ޚުރާސާނުގައި އަފްޣާން ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލުންތަކަކަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި ކާބުލްގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ ގާރޑްކުރަން ތިބި ނޭޕާލްގެ 16 ސިފައިންގެ މީހަކު މަރާލައިފި. ވިލާޔާތު ...

އައްޞަވާނިއްޔާ ވެސް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަށަށް

ސޫރިޔާގެ ރަށެއް ކަމުގައިވާ އައްޞަވާނިއްޔާވެސް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެވިއްޖެއެވެ. އައްޞަވާނިއްޔާއަކީ ތަދްމުރް ގެ ކައިރިން އޮންނަ ދިމްޝްޤްއާއި ތަދްމުރް ގުޅުވާދޭ މަގުއޮންނަ ރަށެވެ. އައްޞަވާނިއްޔާ ފަތަޙަކުރެވިފައި ވާކަން އިޢުލާނުކުރުމުގެ ...

މުރުތައްދުންގެ ކޮމާންޑަރުން ފުލުފުލުން މަރާ ކަތިލެވެމުން ދަނީ

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ ޙަމަލާތައްވަނީ މުރުތައްދުންނަށް ހިތިކަން ގެނުވާފައެވެ. ﷲގެ ވާގިފުޅާއިއަކު އެންމެފަހުން ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެވުނު ބޮޑެތި ސަރަޙައްދުތަކުގެ ތެރޭގައި ވިލާޔަތުލް އަންބާރާއި އަދި ތާރީޚީ ރަށެއްކަމަށްވާ ޕަލްމީރާގެ ...

ވިލާޔަތުލް ބަރްކާގެ ޒުވާނުންގެ ޖަލެއް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި

ވިލާޔަތުލް ބަރަކާގައި ހުންނަ ޒުވާނުންގެ ޖަލެއް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. ބައްޝާރުގެ ނުޞައިރީ މުރުތައްދުންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ހުރި މިޖަލު އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިވާކަން، އިސްލާމީ ...