ޝަހީދުވުން

އުސާމާވީ ޝަހީދު! އޭ މީޑިއާތަކާ… ކަލޭމެންނަށް ހަލާކުހުރި! މަރުވެ ކުނިވީ ހަމަ ކަލޭމެން!

الحمد لله ربِّ العالمين، الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلِّه ولو كره المشرِّكون. والصلاة والسلام على نبيِّنا محمد وعلى ...

ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމަށްފަހު ތައުބާވެ ތަޥްޙީދުގެ މަގަށް ރުޖޫޢަވި ދިވެހި ދަރިއަކު ޚިލާފަތުގެ ބިމުގައި ޝަހީދުވެއްޖެ

ދިވެެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ކުފުރު މުޖުތަމަޢުގެ ތަރުބިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހައްދުފަހަނައަޅައި ގޮސް ޙައްޤު މަގުން އެއްކިބާވެފައިވަނިކޮށް، ﷲގެ ރަޙްމަތުން ޙައްޤުގެ އަލިކަން ފޯރި އަޙްމަދު މުންސިއު (މޮޗޯ) ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުގައި، އެންމެ ދަރުމަލިބެނިވި ...

އެމެރިކާގެ ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި އައްޝަބާބުގެ އަމީރު ޝަހީދުވެއްޖެ

ސޯމާލިއާގެ އައްޝަބާބް މުޖާހިދުންގެ އަމީރު، ޝައިޚް މުޚްތާރް އަބޫ ޒުބައިރު ރޭގެ ވަގުތެއްގައި، އެމެރިކާއިން ދިން ޓެރަރިސްޓު ވައިގެ ޙަމަލާއެއްގައި ޝަހީދުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޚް ޒުބައިރާއެކު އިތުރު ދެ މުސްލިމު އަޚުންވަނީ ޝަހީދުވެފައެވެ. ...