ޞަލީބީން

ކާބުލްގެ ޢަސްކަރީ އެކަޑަމީއަކަށް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ވަރުގަދަ އިންޣިމާސީ ހަމަލާއެއް ދީފި

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގައި ޤާޢިމްކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ ވާޤިވެރި ޢަސްކަރީ އެކަޑަމީއަކަށް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ޚުރާސަން ވިލާޔަތުގެ މުޖާހިދުންތަކެއް ވަދެ ވަރުގަދަ ހަމަލާއެއް ދީފިއެވެ. ﷲ ` އަށް ވަކީލު ކުރާ ޙާލު، ...

މުސްލިމުންގެ ޚަލީފާ އަބޫބަކްރު އަލްބަޣްދާދީ | އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ދެއްވި ޚިޠާބުގެ ޚުލާޞާ

¢انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا£ (ލުއިކަމާއެކުގައްޔާއި، ބުރަކަމާއެކުގައި، ތިޔަބައިމީހުން (ހަނގުރާމައަށް) ނުކުންނާށެވެ!) ގެ ނަމުގައި މުސްލިމުންގެ ޚަލީފާ އަބޫބަކްރު އަލްބަޣްދާދީ | ޚިޠާބެއް ދެއްވައިފިއެވެ. އަލްފުރްޤާން މީޑިއާއިން ނެރުއްވި މި އޯޑިއޯ ޚިޠާބު އަމާޒުކުރައްވާފައިވަނީ ...

ލީބިޔާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ޚިލާފަތުގެ ސިފައިން މިޞްރުގެ 21 ޞަލީބީއެއްގެ ބޯ ކަނޑާލުން

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ ބާރު ޚުރާސާނުން ފެށިގެން އެފްރިޤާގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ފެތުރެމުން އަންނަކަމީ ދެބަސްވެވެން އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ. އެގޮތުން މީގެ ތިން އަހަރުކުރިން ލީބިޔާގެ ޠާޣޫތު ޣައްޒާފީގެ ވެރިކަން ނިމި އޭނާވެސް ...