ޠާޣޫތުން،

ޠާޣޫތަށް ކާފަރުވުމުގެ ބަޔާން-8

 ޠާޣޫތުންނަކީ އެންމެ ނުބައިވެގެންވާ ކާފިރުންކަމާއި، އެބައިމީހުންގެ ޞިފަތަކާއި އަދި އެނޫންވެސް ބައެއް ފައިދާތަކުގެ ބަޔާން ނަންގަތް ބާބު ﷲ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ: ¢اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ ...