ޠާޣޫތުންނަށް ކާފަރުވުން

ޠާޣޫތަށް ކާފަރުވުމުގެ ބަޔާން-8

 ޠާޣޫތުންނަކީ އެންމެ ނުބައިވެގެންވާ ކާފިރުންކަމާއި، އެބައިމީހުންގެ ޞިފަތަކާއި އަދި އެނޫންވެސް ބައެއް ފައިދާތަކުގެ ބަޔާން ނަންގަތް ބާބު ﷲ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ: ¢اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ ...

ޠާޣޫތަށް ކާފަރުވުމުގެ ބަޔާން-4

4- ޠާޣޫތުންގެ ވައްތަރުތައް ބައިވަރުކަމާއި އަދި ބުދުތަކަށް މާތް ނަބިއްޔާ ؛ ޠާޣޫތުންގެ ނަން ދެއްވިކަން ނަންގަތް ބާބު ފަހެ ޠާޣޫތަކީ ހަމައެކަނި އިބްލީސްކަމަށް ހީކުރާ މީހުންގެ ހީތަކުގެ ބާތިލްކަން މިބާބުން ...