ޢިރާޤު

ރައްޤާ ފުނޑިއްޖެ! ޚިލާފަތެއް ނުފުނޑޭ!

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވެރިރަށް ރައްޤާ މުރުތައްދުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ދިޔަ ޚަބަރަކީ ބައެއްގެ ހިތްތަކަށް ފިނިކަން ލިބިގެން ދިޔަ، އަދި ޚިލާފަތުގެ ދަންމަރު ނިވާލެވުނީކަމުގައި ހީކޮށް އުފާވެރިވާންވީ ޚަބަރެއްކަމުގައި ވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ...

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ސިފައިން އަންބާރުން ބޭރު ކުރުމަށް ޢިރާޤު ސިފައިން ޙަރަކާތްތަކެއް ފަށައިފި

ވިލާޔަތުލް އަންބާރުގެ ސަރަޙައްދުން އިން އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ސިފައިން ނެރެލުމަށްޓަކައި ޢިރާޤުގެ މުރުތައްދުންގެ ފައުޖުތަކުން މިއަދު ޙަރަކާތެއް ފަށައިފިއެވެ. މިކަން އިޢުލާނު ކޮށްފައިވަނީ ޝިޔަޢީންގެ ގްރޫޕެއްގެ މީހެކެވެ. އޭނާ ބުނެފައިވަނީ ޢިރާގު ...

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން ޢިރާޤު ހީތު ހިފައި 3 ވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ޢަސްކަރީ މަރުކަޒު ހިފައިފި

މިދިޔަ ހޯމަދުވަހު ޢިރާޤުގެ [ހީތު] ހިފައި އެޝަހަރުގައި އިން ޢިރާޤުގެ 3 ވަނައަށް އެންމެބޮޑު ޢަސްކަރީ މަރުކަޒު، އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. ހީތުއަކީ މިހާރު އިސްލާމީ ދައުލަތުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ...